Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา

Home / men around / Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา

 

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 1


ประติมากรรมเจ๋งๆ จากแสงไฟที่นำมาให้ชมกันนี้ เป็นผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ Makoto Tojikil ซึ่งเขาได้รังสรรค์ภาพลวงตารูปทรงมนุษย์และสัตว์ขนาดใหญ่โดยการนำดวงไฟ LED มาเรียงร้อยจนเกิดเป็นรูปทรงขนาดเกือบเท่าของจริง แถมยังดูมีมิติสวยงามจนยากที่จะละสายตาได้

 

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 2

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 3

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 4

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 5

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 6

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 7

 

 

 

 

Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 8

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ

ศิลปะแห่งการแกะสลักพจนานุกรม   
Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 9

ศิลปะบนจานอาหาร ธงชาตินานาประเทศ

ศิลปะบนจานอาหาร ธงชาตินานาประเทศ  
Light Sculptures ประติมากรรมจากแสงไฟอันเร้าสายตา รูปที่ 10

ตึกสูง 10 ชั้นจากประตูเก่า 1,000 บาน

ตึกสูง 10 ชั้นจากประตูเก่า 1,000 บาน