ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ

Home / men around / ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ

ศิลปะแห่งการแกะสลักพจนานุกรม

 

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 1

 

พจนานุกรมเล่มหนาๆ เริ่มดูเหมือนจะไร้ค่าลงไปทุกเมื่อเชื่อวัน เมื่อใครๆ ก็เรียกใช้แต่กูเกิ้ลหรือทอล์คกิ้งดิคฯ แต่ก็ยังมีผู้ที่สร้างจุดจบอันสวยงามให้กับกระดาษปึกหนาอันทรงคุณค่าพวกนี้ ให้กลายเป็นชิ้นงานแกะสลักรูปภูมิทัศน์ที่น่าสนใจทีเดียว

 

 ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 2

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 3

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 4

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 5

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 6

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 7

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 8

ศิลปะแห่งการแกะสลักหนังสือ รูปที่ 9