Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

Home / men around / Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

Terraform สวนบำบัดสำหรับมนุษย์ล้อ

 

Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รูปที่ 1

 

กระแสของการส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้รักต้นไม้ เรียกว่าเป็นเทรนของทั่วโลกในเวลานี้เลยก็ว่าได้ ตอนนี้อะไรก็ Go Green เพื่อให้ได้ใจผู้คน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนทุกส่วนในสังคมจะมีส่วนร่วมได้ อย่างคนพิการ นั่งรถเข็น หรือคนสูงอายุที่นั่งรถเข็น ก็หมดสิทธิ ที่จะปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว พืชกินได้ ด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในฝรั่งเศษ ที่ชื่อว่า La Valise and the Mauves Allotment Society ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นชิ้นหนึ่ง ชื่อว่า Terraform เพื่อแก้ปัญหา ให้กับมนุษย์ล้อที่นับวันก็จะมีมากขึ้นในยุคสมัยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มันมีลักษณะเป็นเหมือนโต๊ะ ความสูงขนาดโต๊ะ และมีส่วนโค้งที่สามารเอารถเข็นเข้าไปได้ ทำจากวัสดุ recycled polyethylene หรือพลาสติกรีไซเคิลนั่นเอง สามารถทนทานต่อแสงอาทิตย์จึงไม่เปื่อยผุง่าย

 

Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รูปที่ 2

 

ในประเทศฝรั่งเศษได้มีการโปรโมทเจ้า Terraform นี้ว่าเป็น “healing gardens” หรือสวนบำบัด สำหรับคนสูงอายุ ในชุมชนของบ้านพักคนชรา โรงพยาบาล รวมทั้งในชุมชนต่างๆ เพราะอย่างที่เรารู้ๆกันว่า ธรรมชาติ การได้อยู่กับต้นไม้ จะทำให้คนมีความสุข ลดความเครียด และอายุยืนยาวขึ้น กลุ่มผู้ผลิตยังพยายามคิดค้นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ปละรองรับความต้องการในการทำสวนของมนุษย์ให้มากขึ้น

 

Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รูปที่ 3

Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รูปที่ 4

Terraform สวนบำบัดสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รูปที่ 5

 

ที่มา : http://www.iurban.in.th