ถังขยะตู้เกม Bottle Bank Arcade

Home / men around / ถังขยะตู้เกม Bottle Bank Arcade

ถังขยะตู้เกม Bottle Bank Arcade

 

 

ในบางประเทศหากเรานำขยะประเภทขวดพลาสติก หรือกระป๋องเครื่องดื่มไปคืนเราจะได้เงินตอบแทนกลับมาด้วย ทำให้ขยะประเภทดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการแยกขยะมากกว่าขยะอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าตอบแทนให้ อาทิ ขยะจำพวกขวดแก้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีนักประดิษฐ์หัวเขียวใช้แนวคิดเดียวกันนี้ในการสร้างแรงดึงดูดใจสำหรับรีไซเคิลขวดแก้ว ด้วยการประดิษฐ์ตู้เกมถังขยะเพื่อขวดแก้วโดยเฉพาะ


ปรากฏว่าเพียงคืนเดียวมีผู้นำ ขวดแก้ว มาทิ้งใน ถังขยะหรรษา นี้จำนวนเกือบ 100 คน ในขณะที่ถังขยะแบบเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันมีผู้มาใช้บริการ 2 คนเท่านั้น
… แต่เกมนี้ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้หรอกนะ นอกจากรอยยิ้มของเราเอง

 

ที่มา : http://www.green.in.th, www.thefuntheory.com