ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !!

Home / men around / ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !!

ญี่ปุ่นจะทำลิฟท์เทพท่องอวกาศไม่ง้อยาน

 

ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !! รูปที่ 1

 

ฟังแล้วดูเหมือนเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน หรือเป็นไปไม่ได้ แต่ทีมงานวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้เริ่มวางแผนโครงการนี้ และจะสำเร็จในอีก 40 ปีข้างหน้า!!! (พ.ศ.2595????)

 

ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !! รูปที่ 2

 

รวบรวมข้อมูลจากเว็บต่างประเทศ  ซึ่งสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้

– ใช้เวลาสร้างต่อจากนี้ไปอีก 40 ปี (เสร็จปี พ.ศ.2595 จะมีชีวิตอยู่ได้ดูเปล่า???)

– สร้างบริเวณที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุด เพราะใกล้อวกาศมากที่สุด (คาดว่าเป็นประเทศเอกวาดอร์)

– ใช้เวลาเดินทาง 1 อาทิตย์ ด้วยความเร็วประมาณ 192 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 3 กิโลเมตรต่อนาที
ลิฟท์บรรทุกผู้โดยสารได้ 30 คน

– ระยะทางในการเดินทางจากโลกสู่อวกาศคือ 22,000 ไมล์ หรือ 35,405.58 กิโลเมตร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของระยะทางเดินทางไปดวงจันทร์

– บริษัทที่วางแผนนี้คือ Obayashi Corp โดยกล่าวว่า “เราจะเริ่มสร้างจากอวกาศลงมายังโลก แทนที่จะสร้างจากโลกขึ้นไป”

– สิ่งที่ทำให้โครงการนี้เป็นจริงได้ เกิดจากความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์ด้านคอร์บอนนาโน ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเหล็ก 20 เท่า

 

ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !! รูปที่ 3

ญี่ปุ่นมีโครงการทำสุดยอดลิฟท์ไปนอกโลก !! รูปที่ 4

 

ที่มา : http://www.arip.co.th