บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Home / men around / บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บ้านทรงท่อ ดีไซน์ล้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 1


ตัวอย่างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลังนี้ อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ในรัฐ Queensland ใกล้กับแนวประกังที่มีชื่อเสียงอย่าง Great Barrier Reef หลังคาเป็นโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป (prefabricated parabolic roofed) ออกแบบโดยคำนึงถึงการพึ่งพาตนเอง และรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็น ตัวบ้านถูกประกอบขึ้นในพื้นที่ โดยนำแต่ละท่อนของบ้านมาเชื่อมต่อกันผ่านพื้นที่กลางแจ้งตรงกลาง ที่เป็นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหาร

ส่วนประกอบของบ้านใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ใชน้ำมันทาเคลือบผิวไม้ที่ทำจากธรรมชาติ และใช้วัสดุเดิมๆจากธรรมชาติมากที่สุด มีที่รองรับนำ้ฝน ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ น้ำร้อนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดนี้ทำให้บ้านหลังนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้เกือบทั้งหมด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ดูทันสมัย และแวดล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นบ้านในฝันอีกหลังที่อยากเห็นเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

 

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 2

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 3

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 4

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 5

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 6

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 7

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 8

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 9

บ้านทรงท่อ ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รูปที่ 10

 

ที่มา : http://www.iurban.in.th