Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล

Home / men around / Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล

Sunken Pedestrian Bridge
สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากทะเลแหวกในไบเบิ้ล

 

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 1

 

คุณรู้จัก โมเสส ไหม? เขาคือบุคคลในคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่สามารถแหวกทะเลแดงให้ชาวยิวข้าม แต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออก มาดูงานชิ้นนี้กันเลย

 

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 2

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 3

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 4

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 5

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 6

Moses Bridge สะพานโมเสส แรงบันดาลใจจากไบเบิ้ล รูปที่ 7

 

ที่เนเธอร์แลนด์ เหนือ West Brabant Water Line มีคูและป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นสมัย ศตวรรธที่ 17 เพื่อป้องกันการบุกรุกของฝรั่งเศสและเสปน ได้เกิดอัศจรรย์คูน้ำแห่งนี้ได้ถูกแหวก! ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นงานออกแบบของ Ro Koster and Ad Kil Architects ซึ่งสิ่งที่พิเศษในตัวงานนั่นก็คือ วัสดุที่นำมาใช้

หลังจากการเจาะเสาเข็มลึกลงใต้ดินเรียบร้อย จากนั้นเรียงกำแพงไม้สองข้าง ตามด้วยพื้นและบันไดไม้ มีวิธีการประกอบโดยใช้ลิ้นเสียบกับการเซาะร่อง โดยวัสดุหลักเป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้ Accoya ที่ปลอดสารพิษ และมีความแข็งแรงทนทาน … เป็นการนำตำนานมาเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ได้จริง แถมเกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังอีกด้วย 🙂

ที่มา : http://www.portfolios.net