โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline

Home / men around / โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline

facebook timeline กับโฆษณาต่อต้านยาเสพติด

Mccann Erickson, Israel ปล่อยแคมเปญโฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติดตัวของชาวอิสราเอลออกมาใหม่ โดยใช้ Timeline เป็นสื่อในการเล่าเรื่องเปรียบเทียบช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัยหนุ่มสาว โดยดำเนินเรื่องด้วยตัวเอกชื่อ Adam Barak ทั้งสภาพร่างกายและชีวิตของเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างการเสพและไม่เสพยา การใช้ timeline เล่าเรื่องอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ที่น่าสนใจก็คือบริษัทโฆษณานี้เป็นเจ้าแรกที่ช่วงชิงการใช้ประโยชน์จากหน้าเพจ Timeline ของ Facebook ซึ่งทางเว็บเพิ่งเปิดให้ปรับใช้กันเมื่อไม่นานมานี้ คนกว่าครึ่งค่อนโลกมี Facebook โฆษณานี้จึงเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายและสร้างความสนใจได้ดีมาก

 

โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 1 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 2 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 3 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 4 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 5 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 6 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 7 โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 8

โฆษณาต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยใช้ facebook timeline รูปที่ 9

ที่มา : http://www.portfolios.net