‘ฟาร์มแมงมุม’ อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ

Home / men around / ‘ฟาร์มแมงมุม’ อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ

“ฟาร์มแมงมุม” อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ

 

'ฟาร์มแมงมุม' อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ รูปที่ 1

Thomas Maincent ดีไซเนอร์ในบรัสเซลเพิ่งพัฒนาโปรเจ็คต์ใหม่ที่เขาทดลองใช้ใยแมงมุม Nephila ซึ่งมีเส้นใยที่มึคุณสมบัติแข็งแรง และเอื้อต่อการนำไปใช้ในวงการสิ่งทอมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ Spider Housing ซึ่งมีลักษณะคล้ายบอร์ดไม้ที่มีการแบ่งเป็นช่องๆสำหรับแมงมุมแต่ละตัว โดยใน Housing ที่ว่านี้มีการเซตอุณหภูมิความชื้นและแหล่งอาหารเพื่อให้แมงมุมรู้สึกเหมือนอาศัยอยู่ในป่าจริงๆ เมื่อแมงมุมมีการชักใย ใยทั้งหมดที่จะได้จะถูกนำมารวมไว้เพื่อแยกเส้นใยให้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ให้ติดหรือพันกัน และสามารถนำไปใช้ทอได้เหมือนกับเส้นใยทุกประการ ตอนนี้ Thomas Maincent อยู่ในช่วงพัฒนาเทคนิคการปั่นเส้นใยแมงมุมให้ใช้งานได้จริงอยู่ ในอนาคตเราอาจได้ใส่เสื้อที่ระบุว่า 100% spider fiber ก็เป็นได้

 

'ฟาร์มแมงมุม' อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ รูปที่ 2

'ฟาร์มแมงมุม' อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ รูปที่ 3

'ฟาร์มแมงมุม' อนาคตเพื่อวงการสิ่งทอ รูปที่ 4


ที่มา : Art4D Magazine