ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik’s Cube

Home / men around / ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik’s Cube

ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik’s Cube 

 

ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik's Cube  รูปที่ 1

 

ด้วย Rubik’s Cubes เกมการเล่นฝึกทักษะการคิด และกระบวนการการตัดสินใจ ที่ทั้งคลาสสิกและสวยงามด้วยสีสันที่ถือว่าอยู่ในฐานแม่สีในงานศิลปะเสียส่วนใหญ่ เราคุ้นเคยการนำวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ มาสร้างเป็นงานศิลปะ อีกทั้งศิลปินเองก็ยังมองหาความท้าทายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และนี่ก็เป็นความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความแม่นยำและความอดทนกับ Rubik’s Cubes จำนวน  4,242 ชิ้นที่ Pete Fecteau ศิลปินหนุ่มใช้เวลา 40 ชั่วโมงบรรจงสร้างสรรค์ให้เป็นรูปเหมือนสไตล์โมเสกของ Martin Luther King Jr นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์ชื่อดังชาวอเมริกันในอดีต ซึ่งผลงานชิ้นนี้มีขนาด 18′ 6″ x 9′ 8″ และหนักกว่าครึ่งตัน


ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik's Cube  รูปที่ 2

ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik's Cube  รูปที่ 3

ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik's Cube  รูปที่ 4

ศิลปะภาพเหมือนจาก Rubik's Cube  รูปที่ 5

 

ที่มา : http://www.portfolios.net