กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้

Home / men around / กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้

ถึงเทศกาลลอยกระทงแล้ว ชาว men.mthai ที่น้ำท่วมอยู่ก็คงต้องลอยกันในบ้าน หน้าบ้าน บ้างถึงสีสันของเทศกาลในบางที่ปีนี้อาจจะไม่คึกคัก และเบาบางไปบ้างก็ต้องทำใจ หาอะไรจรรโลงใจดูกันดีกว่า นี่เลย กระทงที่ทำจากขนมปังสดใหม่เพื่อให้ปลา ของวัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ ซึ่งมีพระสงฆ์และลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งชาวบ้านมาช่วยกันทำ สีสัน สดใสแถมปลาที่วัดได้กิน และไม่เป็นมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมครับ

ภาพกระทงขนมปังในปีก่อนๆ

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 1

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 2

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 3

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 4

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 5 กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 6

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 7 กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 8

ประวัติความเป็นมา

วัดปากน้ำฝั่งใต้ เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ไม่มีประวัติที่เกี่ยวกับผู้สร้าง สำหรับชื่อวัด คงจะเรียกกันตามลักษณะภูมิประเทศที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันมา กล่าวคือ วัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ำหรือปากน้ำคลองมอญด้านทิศใต้จึงเรียกว่า ” วัดปากน้ำฝั่งใต้ “ในขณะที่อีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเรียกว่า วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

 

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 9

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 10

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 11

กระทงขนมปัง วัดวัดปากน้ำฝั่งใต้ รูปที่ 12

ในอดีต พื้นที่ตั้งวัดปากน้ำฝั่งใต้ เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูฝนปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพื้นที่วัดให้สูงขึ้น น้ำท่วมไม่ถึง ที่ผ่านมามีประตูทางด้านหน้าทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธงเพียงประตูเดียว ต่อมาได้จัดซุ้มประตูเพิ่มอีก ๑ ซุ้มทางด้านทิศตะวันออกของวัด ถัดจากซุ้มประตูเดิมไปเล็กน้อย

อ้างอิงข้อมูล http://www.watpaknamfangtai.com/history.htm


เรื่องเกี่ยวกับที่วัดทำขนมปังปลานั้น เคยออกอากาศในรายการ VIP ด้วยครับ