อีโค่โบ๊ต (Eco Boat) เรือรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม

Home / men around / อีโค่โบ๊ต (Eco Boat) เรือรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม

อีโค่โบ๊ต (Eco Boat ) เรือรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม

 

เรืออีโค่โบ๊ต (Eco Boat ) พาหนะยามน้ำท่วม รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม รูปที่ 1


กล่องเครื่องดื่มที่ดูไร้ค่า กลับมีประโยชน์มากกว่า เมื่อรู้จักวิธีแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนหน้านี้ ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เคยเห็น เคยได้ยินการนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว มา “แกะ-ล้าง-เก็บ” ส่งเข้าโรงงานรีไซเคิล เพื่อนำไปแช่น้ำ แยกส่วนประกอบกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกออกจากกัน แล้วนำกระดาษที่ได้ไปทำเยื่อกระดาษ ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ กระดาษสมุด หนังสือต่างๆ ส่วนอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกนำไปบดและอัดทับให้ แน่นขึ้นรูปใหม่เป็นแผ่นกรีนบอร์ด หรือชิปบอร์ด แล้วแต่ผู้รีไซเคิลเจ้าไหนจะเรียก เพื่อนำไปทำโต๊ะ เก้าอี้ให้เด็กนักเรียน หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์สุดเก๋ เพื่อการส่งออก

 

เรืออีโค่โบ๊ต (Eco Boat ) พาหนะยามน้ำท่วม รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม รูปที่ 2

 

  เรืออีโค่โบ๊ต (Eco Boat ) พาหนะยามน้ำท่วม รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม รูปที่ 3

 

มาวันนี้ กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ยังสามารถนำไปรีไซเคิลแปรรูปมาเป็น”หลังคาคุมแดด คุมฝน”  และล่าสุดพาหนะที่จำเป็นในตอนนี้คือ “เรือ” ให้แก่บ้านผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยความร่วมมือของ 3 บริษัทหลัก กับอีก 1 องค์กร และ 1 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมทำโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สำหรับ แจกจ่ายและให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต่าง ๆ ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการหลังคาเขียวฯ มีแผนดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (2553-2555) โดยโครงการระยะที่ 1 ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2553 และทำแผ่นหลังคาเขียวมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพียงแห่งเดียวก่อน ส่วนในระยะที่ 2 และ 3 จึงจะต่อยอดและขยายกลุ่มผู้รับ หรือผู้ให้กล่องต่อไป

 

เรืออีโค่โบ๊ต (Eco Boat ) พาหนะยามน้ำท่วม รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม รูปที่ 4

ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ฝากมาประชาสัมพันธ์ครับ เรืออีโค่โบ๊ต (Eco Boat) ผลิตจากแผ่นอีโค่บอร์ด ทำจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล ขนาด 1 x 2.40 เมตรนั่งได้ 3 คน รับน้ำหนักได้ประมาณ 180 กก. ราคาลำละ 900 บาท (ไม่มีไม้พายนะครับ เนื่องจากไม่ใช่บริษัทผลิตเรือโดยตรง ทดลองผลิตเรือจากแผ่นอีโค่บอร์ดขึ้นมาเนื่องจากมีผู้สนใจถามมาเป็นจำนวนมาก) สนใจติดต่อคุณอิ๋ว ไฟเบอร์พัฒน์ 08-7590-6040 และขอความกรุณาไปรับด้วยตนเองที่โรงงาน ถนนบางนา ตราด กม. และเพื่อความเข้าใจตรงกัน ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า กล่องที่ทุกท่านเก็บส่งเข้าโครงการจะนำไปผลิตแผ่นหลังคาเขียว เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากเท่านั้นครับ ส่วนกล่องที่นำมาผลิตแผ่นอีโค่บอร์ดสำหรับผลิตเรืออีโค่โบ๊ตนี้มาจากการรับซื้อกล่องเครื่องดื่มบริโภคแล้วผ่านศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่มประจำจังหวัด และรับซื้อของเก่าครับ

 

ที่มา : http://www.iurban.in.th, http://www.greenroof.in.th