กรุงเทพฯ เป็นทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ

Home / men around / กรุงเทพฯ เป็นทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ

ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ?

 

ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อน ไม่เคยมีใครเหยียบแผ่นดินกรุงเทพฯ เพราะเวลานั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
 
เมื่อราว 5,000 ปีก่อน ขอบอ่าวไทยกินพื้นที่ลึกเข้าไปไกลกว่าจุดที่ตั้งกรุงเทพฯ ราว 100 กิโลเมตร ต่อมาตะกอนดินจากแม่น้ำได้ทับถมจนทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นแผ่นดินเมื่อ 1,000 กว่าปีมานี้เอง
 
ด้วยเหตุนี้ เมืองสำคัญในยุคสุวรรณภูมิ นอกจากเมืองชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้ว ยังมีเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปถึงสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เมืองเหล่านี้คือเมืองชายทะเลในสมัยสุวรรณภูมินั่นเอง

 

กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 1

เมื่อราว 5,000 ปีก่อน ยังไม่มีกรุงเทพฯ

 

กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 2

กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน (กรุงเทพฯ กลายเป็นแผ่นดินเมื่อ 1,000 กว่าปีมานี้เอง)

 

 

กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 3

ที่มา: ห้อง “เปิดตำนานสุวรรณภูมิ” (Introduction to Suvarnabhumi)
ชั้น3 นิทรรศการถาวร เรื่อง “เรียงความประเทศไทย” มิวเซียมสยาม

 

กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 4

ถุง’จัดหนัก’ แก้ปัญหาขับถ่าย ยามน้ำท่วม

ถุง’จัดหนัก’ ไอเดียแก้ปัญหาขับถ่าย ยามน้ำท่วม 
กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 5

น้ำท่วมกรุงเทพ 2485 ย้อนรอยภาพในอดีต

น้ำท่วมกรุงเทพ 2485 ภาพเมื่อครั้งในอดีต
กรุงเทพฯ ใต้ทะเล !? ไม่มีกรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ รูปที่ 6

ปลาไหลเฟซบุ๊ค กำลังมาแรง !! Facebook

ปรากฏการณ์ปลาไหลครองเฟซบุ๊ค !!