10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด

Home / men around / 10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด

10 India

   10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 1

India มีพื้นที่ถึง 5,790 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 2.04 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
9 Marshall Islands

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 2

Marshall Islands มีพื้นที่ถึง 6,110 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 2.15 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
8 Saudi Arabia

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 3

Saudi Arabia มีพื้นที่ถึง 6,660 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 2.34% ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
7 Maldives

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 4

Maldives มีพื้นที่ถึง 8,920 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 3.14% ของพื้นที่ทั้งโลกนี้

6 Fiji

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 5

Fiji มีพื้นที่ถึง 10.020 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 3.52 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
5 Papua New Guinea

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 6

Papua New Guinea มีพื้นที่ถึง 13,840 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 4.87 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
4 France

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 7

France มีพื้นที่ถึง 14,280 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 5.02% ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
3 The Philipines

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 8

The Philipines มีพื้นที่ถึง 25,060 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 8.81 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
2 Australia

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 9

Australia มีพื้นที่ถึง 48,960 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 17.22 % ของพื้นที่ทั้งโลกนี้
 
1 Indonesia

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 10

Indonesia มีพื้นที่ถึง 51,020 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 17.95% ของพื้นที่ทั้งโลกนี้

 

ขอบคุณที่มาจาก10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 11

————————————-

ชาว Men.Mthai ร่วมพูดคุย ติดต่อ สอบ-ถาม ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด กันต่อได้ที่

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 12

10 อันดับประเทศที่มีพื้นที่ปะการังมากที่สุด รูปที่ 13