10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา

Home / men around / 10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา

อันดับที่ 10 ได้แก่ Chief Executives หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายได้มากกว่า $ 144,600

   10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 1

อันดับที่ 9 ได้แก่ Family and General Practitioners หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป (ถ้าแปลผิดพลาดขออภัยนะครับ) ได้รายได้มากกว่า $149,850

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 2

อันดับที่ 8 ได้แก่ Psychiatrists หรือ จิตแพทย์ ได้รายได้มากกว่า $ 149,990

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 3

อันดับที่ 7 ได้แก่ Prostodontists (ทันตกรรมประดิษฐ์ ) ได้รายได้มากกว่า $158,940

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 4

อันดับที่ 6 ได้แก่ Internists, General ได้รายได้มากกว่า หมอรักษาโรคภายในร่างกาย

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 5

อันดับที่ 5 ได้แก่ Oral and Maxillofacial Surgeons หรือ แพทย์เกี่ยวกับช่องปาก ได้รายได้มากกว่า $164,760

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 6

อันดับที่ 4 ได้แก่ Orthodontists หรือ ทันตแพทย์จัดฟัน ได้รายได้มากกว่า $176,900

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 7

อันดับที่ 3 ได้แก่ Obstetricians & Gynecologists หรือ สูตินรีแพทย์ ได้รายได้มากกว่า $ 178,040

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 8

อันดับที่ 2 ได้แก่ Surgeons หรือ ศัลยแพทย์ ได้รายได้มากกว่า $ 184,150

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 9

อันดับที่ 1 ได้แก่ Anesthesiologists หรือ วิสัญญีแพทย์ ได้รายได้มากกว่า $ 184,340

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 10

ขอบคุณที่มาจาก10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 11

————————————-

ชาว Men.Mthai ร่วมพูดคุย ติดต่อ สอบ-ถาม ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด กันต่อได้ที่

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 12

10 อันดับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุดในอเมริกา รูปที่ 13