ศาลาไทย Thailand Pavillion The World Exposition 2010

Home / men around / ศาลาไทย Thailand Pavillion The World Exposition 2010
ศาลาไทย Thailand Pavillion
The World Exposition
2010


The World Exposition หรือเรียกสั้นๆว่า World Expo เป็นงานมหกรรมโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดงานซึ่งดูแลโดยสํานักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition : BIE) ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมีหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานมหกรรมโลก โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2405 ก่อนจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก BIE ในปี พ.ศ.2536

ทั้งนี้ งานมหกรรมโลกในสมัยก่อน มีการใช้ชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน อาทิ Universal Exhibition, International Exhibition, International Exposition, Exposition Universal เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ World Expo

นอกจากนี้งาน World Expo นับได้ว่าเป็นการจัดมหกรรมโลก ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับที่ 3 ของโลกรองจากการแข่งขัน Olympic Games และการแข่งขัน ฟุตบอล FIFA World Cup ประเทศไทยกับการจัดแสดงงานงานมหกรรมโลก หรือ "World Expo" มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นมหกรรมที่ผสมผสานระหว่างการแสดงภาพลักษณ์ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สินค้าและประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรป ตรงกับปลายรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2405) และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาชาญด้านการต่างประเทศของพระองค์ ทำให้ประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้น ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโลก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของชาว โลก และส่งผลดีในด้านความมั่นคงและการค้าการลงทุนของประเทศสืบมา

หลังจากการเข้าร่วมงานในครั้งนั้นแล้ว ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สยามก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมงานเรื่อยมา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thailandexpo2010.com