รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย

Home / men around / รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
เพลงรักกันไว้เถิด

รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิด
เห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ์
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา
พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย
รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด
รักกันไว้เถิดแหลมทองโสภาด้วยบารมี
ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้
เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยจะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณณีไม่มีกัดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

อยากให้คนไทยทุกคนร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจ

ที่รักชาติโดยไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ขอให้คนไทยรักกันเหมือนเดิมทีเถอะครับ
รักกันไว้เถิด