ปลาปิรันย่ารุมกัดปลาดุก

Home / men around / ปลาปิรันย่ารุมกัดปลาดุก

ปิรันย่าเพชรฆาต แห่งลุ่มน้ำอเมซอนเป็นปลาที่ดุร้าย ปลาพวกนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พุ่งเข้าโจมตีเหยื่ออย่างรุนแรง ฟันอันคมประดุจใบมีดสามารถฉีกกินเนื้อของเหยื่อให้เป็นแผลเหวอหวะได้อย่างรวดเร็ว ปลาปีรันยาจะดุร้ายเมื่อหิวจัด

ปลาปิรันย่า มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ เป็นร้อยหรือเป็นพันๆตัว เมื่อกินอาหาร จะใช้วิธีล่าเหยื่ออย่างหิวกระหาย โดยการพุ่งเข้าโจมตี อย่างรวดเร็ว แล้วรุมกัดแทะ แม้ว่าเหยื่อมี “ขนาดใหญ่เท่าช้าง” ฝูงปิรันยาก็ไม่เคยละเว้น แต่จะช่วยกัน รุมกัดกินจนเหลือ แต่กระดูก

สำหรับ ปลาดุก ที่อยู่ในคลิปน่าจะมีคนปล่อยมันลงไปตู้เลี้ยงปลาปิรันย่าดูแล้วค่อนข้างโหดร้ายและน่าสงสารเจ้าปลาดุกตัวนี้เหลือเกินอยู่ดีๆก็ปล่อยมันลงไปให้ปลาปิรันย่ารุมกัดมัน แต่มันก็พยายามว่ายหนี ถึงแม้จะโดนกัดจนแทบไม่เหลือแล้ว

อนิจจา ใครว่ามีแต่ หมาหมู่ นี่ ปลาหมู่ มันก็มี สงสารแต่เจ้า ปลาดุก เป็นยิ่งนัก!!!