บริษัทยิบอินซอย ชุมชนมหาพฤฒาราม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา

Home / men around / บริษัทยิบอินซอย ชุมชนมหาพฤฒาราม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
กลุ่มบริษัทยิบอินซอยจำกัด และชุมชนมหาพฤฒาราม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายบทเพลง สดุดีมหาราชา เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กรุงเทพ-4 ธันวาคม 2552 เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทางชุมชนมหาพฤฒาราม นำโดยนายเทียนชัย ลายเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ยิบอินซอย จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ได้อาศัยความร่มเย็นของชุมชนมหาพฤฒาราม ประกอบกิจการจนก้าวหน้ารุ่งเรืองมายาวนานกว่า 80 ปี พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูจากโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม ร้านค้า ธนาคาร และประชาชน บริเวณชุมชนมหาพฤฒาราม กว่า 500 ดวงใจ ร่วมประสานใจเป็นหนึ่งเดียวสวมเสื้อสีชมพูตราสัญลักษณ์ แสดงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง โดยการร่วมขับร้องบทเพลงประสานเสียง ภายใต้ดวงใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ผ่านเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาเถลิงพระเกียรติเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย