มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ออกกฎห้ามอึ๊บขณะมีเพื่อนอยู่ในห้อง

Home / men around / มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ออกกฎห้ามอึ๊บขณะมีเพื่อนอยู่ในห้อง

 

มหาวิทยาลัยทัฟส์ ของประเทศสหรัสอเมริกาได้ออกกฎระเบียบแปลกๆ ที่ห้ามไม่ให้นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ภายในหอพัก ในขณะที่ยังมีเพื่อนร่วมห้องอาศัยอยู่ โดยกฎระเบียบนี้สั่งห้ามหอพักรวมที่อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาและรวมถึงโรงเรียนในบริเวณนั้นด้วย

โดยใจความสำคัญของกฎระเบียบนี้คือ สั่งห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เพื่อนร่วมห้องยังคงอยู่ในห้องด้วย เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่น และ รบกวนเวลานอนของคนอื่นด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากถึงเหตุการณ์เช่นนี้