คำเตือน

Home / men around / คำเตือน

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ เหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในตู้ ว่ายวนเวียนไปมาไม่รู้จบ จะไม่สามารถหลุดพ้นจากตู้ได้ นอกจากความตายหรือหลุ่มฝังศพเท่านั้นเอง มนุษย์ทุกชีวิตจะต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นของแน่นอนที่สุด

แล้วทำไมจะต้องมา กลั่นแกล้งกัน เกลียดชังกัน ทะเลาะกัน อิจฉาริษยากันเพื่ออะไร ทำไมไม่อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสุข จิตจะได้สงบ ไม่กลุ้มใจ ทำให้ประสาทไม่ตึงเครียด

ดังนั้นเรามาร่วมกันหันเข้าหาธรรมะเพื่อจะได้มีจิตสงบ สบาย คลายทุกข์ และจะได้ละ โลภ, โกรธ, หลง เพื่อตัดกิเลส พวกอยากดัง อยากเด่น อยากสวย อยากรวย

อยากได้เกียรติยศ ล้วนแต่เมื่อได้แล้วไม่จีรังยั่งยืนตลอดไป เมื่อได้แล้วถึงเวลาก็เสื่อมได้เช่นกัน

ดั้งนั้น จงปลงเสียเถิดแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายโดยรีบสร้างความดีตั้งแต่วันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่มีเวลาสร้าง