เชื้อโรคในคีย์บอร์ด

Home / men around / เชื้อโรคในคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โดยเฉลี่ยมีเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าฝารองนั่งชักโครกถึง 5 เท่า ส่วนใหญ่เป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่นอาจเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อโรคภายในออฟฟิศ วิธีป้องกันคือใช้แอลกอฮอล์เช็ดคีย์บอร์ดทุกครั้งก่อนใช้งาน

ขณะที่ Logitech หัวใสออกคีย์บอร์ดล้างน้ำได้ เพื่อรองรับพฤติกรรมของคนที่ชอบทานอาหารและดื่มกาแฟหน้คอมพิวเตอร์ แต่ทางที่ดี กิน ดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นที่เป็นทางน่าจะดีกว่า

 

ที่มา : University College London Hospitals