กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ

Home / men around / กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ

 

กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 1

“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ จะช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มทุกอย่าง ได้อย่างสมดุลตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน หรือเรียกว่าการมีแบบแผนการบริโภคที่สมดุล (Balanced Diet) เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าในออฟฟิศทำให้คนมีกิจกรรมทางกายน้อยลง ดังนั้นการรักษาสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ระหว่างพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ กับพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมภายในแต่ละวันจึงมีความสำคัญ” นี่คือสาระสำคัญที่เราได้จากนายแพทย์แม็กซีม บิวอิก ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ฝ่ายวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ เดอะ โคคา-โคลา คอมปานี

เขาคือนายแพทย์นักโภชนาการที่ดูแลพันธกิจด้านโภชนาการและสุขภาพในภาพรวมของโคคา-โคลาทั่วโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานอยู่ในแวดวงกฎระเบียบและความปลอดภัยของอาหารในระดับสากล โดยเคยผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ และความปลอดภัยด้านอาหารมาแล้วมากมาย อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) เขาเพิ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านโภชนาการในกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ และ GM ก็ไม่พลาดโอกาสดีๆ ด้วยเช่นกัน

กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 2

นพ.แม็กซีมบอกว่า จากการที่เคยทำงานและอยู่ในเมืองไทยมาก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน นับว่าประเด็นด้านโภชนาการของไทยมีพัฒนาการที่ดีมาก โดยเฉพาะปัญหาทุพโภชนาการ ที่เวลานี้มีน้อยและจำกัดวงอยู่ในบางพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้น เพราะหากมองในภาพรวมแล้ว อาหารในประเทศไทยค่อนข้างจะพอเพียงและหลากหลาย มีทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่เพียงพอต่อการบริโภค

ปัญหาสำคัญปัญหาเดียวคือการเข้ามาของอาหารประเภทใหม่ๆ และการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงของคนเมือง ที่นิยมใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมากเกินไปในชีวิตประจำวัน เช่น ลิฟต์ และบันไดเลื่อน เป็นต้น นอกจากมองสถานการณ์ โภชนาการของไทยในภาพรวม นายแพทย์นักโภชนาการยังตอบข้อสงสัยหลายเรื่องที่เราสงสัยใคร่รู้กันมานาน

GM : จำเป็นไหมที่จะต้องคำนวณแคลอรีก่อนกินหรือดื่มเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง

นพ.แม็กซีม : การคำนวณแคลอรีอย่างละเอียดตลอดเวลาจะยุ่งยากในการปฏิบัติ เพราะสุดท้ายโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงเป็นจานๆ และในแต่ละวันแต่ละคนก็อาจมีการใช้พลังงานที่ต่างกันไปอยู่ดี แต่การรู้และตระหนักถึงข้อมูลแคลอรีของอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ละประเภท จะเป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงการรักษาสมดุลพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเราควรทำควบคู่ไปกับการชั่งน้ำหนักเป็นประจำ ให้รู้ตัวว่าตัวเองกินมากเกินไปกว่าที่เราใช้พลังงานหรือไม่ ถ้าเกินก็ต้องลดปริมาณการกิน และเร่งออกกำลังกายให้กลับมาสมดุล

GM : มีความเชื่อที่ว่า หากต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง เราไม่ควรบริโภคข้าวขาหมู หรือ ข้าวมันไก่ เชื่อได้หรือไม่

นพ.แม็กซีม : การที่คุณบริโภคอะไรในมื้อนี้ หรือมื้อหน้า ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัดสินว่า สุขภาพคุณจะดีหรือไม่ เราจำเป็นจะต้องดูภาพรวมว่าโดยทั่วไปแล้ว คุณมีพฤติกรรมในการบริโภคโดยรวมอย่างไร คุณบริโภคอะไรมากน้อยเท่าไหร่ และมีกิจกรรมทางกายหรือการใช้พลังงานมากน้อยเท่าไหร่ ต้องพิจารณากันในระยะยาว ไม่ใช่แค่มื้อใดมื้อหนึ่ง

กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 3

GM: การดื่มน้ำอัดลมทำให้อ้วนหรือไม่ นอกจากนี้ มีคนบอกว่าดื่มแล้วจะติดด้วย

นพ.แม็กซีม : น้ำอัดลมก็เหมือนกับเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ ที่ให้พลังงาน เมื่อมีการบริโภคที่ไม่สมดุลและเกิดพลังงานส่วนเกิน พลังงานส่วนเกินนี้ ไม่ว่าจะมาจากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใด ก็สามารถทำให้อ้วนได้ เราจึงไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน ส่วนเรื่องติดหรือไม่ติด หากพิจารณาจากมุมมองทางการแพทย์แล้ว การบริโภคน้ำอัดลมไม่ได้ส่งผลให้เกิด ‘การติด’ เหมือนกับการเสพติดสารอื่นๆ แต่เป็น ‘ติด’ ในการพูดถึงสิ่งที่ชื่นชอบมากๆ ทำให้คำว่าติดบางครั้งก็ถูกนำมาใช้กับการบริโภคน้ำอัดลม ทั้งที่ความจริงน้ำอัดลมไม่ได้ก่อให้เกิดอาการ ‘ติด’ ตามความหมายทางการแพทย์แต่อย่างใด

GM : ความแตกต่างระหว่างโค้ก Regularโค้ก Light กับโค้ก Zero แบบไหนเหมาะกับผู้บริโภคประเภทไหน

นพ.แม็กซีม : สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ปริมาณแคลอรี โค้ก Regular จะเป็นประเภทให้พลังงาน ส่วนโค้ก Light และโค้ก Zero จะไม่ให้พลังงาน ผู้บริโภคเลือกได้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะกับตัวเอง ขึ้นอยู่กับรสชาติที่ชอบ รวมถึงวิถีชีวิตของแต่ละบุคค

 

กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 4

อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ     ในช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างนี้ จะเลือกกินอะไรก็คงต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหา …
กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 5

Cup Noodle Matryoshka ของที่ระลึกสำหรับคอบะหมี่ถ้วย

Cup Noodle Matryoshka ของที่ระลึกสำหรับคอบะหมี่ถ้วย       เมื่อเวลาสิ้นเดือน (ที่เหมือนจะสิ้นใจ) วนมาครบรอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากยี่ห้อก็กล …
กลับไปดูน้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกิน กิจกรรมที่คุณทำ รูปที่ 6

อาหารสร้างกล้าม เผาผลาญดี

ออกกำลังฟิตกล้ามต้องเลือกอาหารให้เหมาะ วันก่อนไปงาน Event หนึ่งเห็นนาย อั้ม อธิชาติ เดินแบบหุ่นล่ำตัวบึ้ก เพื่อนคนหนึ่งอุทานขึ้นว่า “เค้าไ …