41,000 คนต่อปี คือตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

Home / men around / 41,000 คนต่อปี คือตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่

อาทิ มะเร็งปอด หัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีมาตรการเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ควบคู่กับการรณรงค์งดสูบมาโดยตลอด จนจำนวนผู้สูบลดลงในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนและเป็นผู้หญิงมากขึ้น ส่วนตัวเลขเดิมที่เป็นผู้สูบบุหรี่ที่เป็นชายก็มีไม่น้อย จากการสำรวจโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่า 8% ของเยาวชนไทยที่ไม่เคยสูบบุหรี่ จะเริ่มสูบในปีหน้า และกลุ่มผู้สูบในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มยากจน ขณะที่สถานการณ์การตายจากการสูบบุหรี่ก็ยังน่าห่วง และที่น่าห่วงไปพร้อมๆ กันคือองค์การศุลกากรโลกมองว่าไทยเรายังเป็นประเทศนำเข้าบุหรี่เถื่อน และมีการคอร์รัปชั่นมากที่สุดอีกด้วย