กลั่นแกล้ง ฆ่าตัวตาย นักเรียนญี่ปุ่น ปัญหาเยาวชน มัธยมต้น

สถิติเผยนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น ฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2018

Home / men around / สถิติเผยนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น ฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2018

ผลสำรวจจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นพบตัวเลขของเด็กนักเรียนชั้น มัธยมต้น เเละมัธยมปลายในประเทศมีตัวเลขการ ฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้นในปี2018 โดยมีอัตราที่สูงขึ้นถึง 33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเเละเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งเเต่ปี 1988

สถิติดังกล่าวนับจากนักเรียนมัธยมปลาย 227ราย, มัธยมต้น100ราย เเละประถมศึกษา 5 ราย โดยในแต่ละภาคชั้นหากคิดเป็นตัวเลขมีอัตราการ ฆ่าตัวตาย เพิ่มถึง 42% จากนักเรียน 332 รายแบ่งเป็นเด็กนักเรียนผู้ชาย 193 ราย เเละผู้หญิง 139 ราย

ฆ่าตัวตาย

นอกจากนี้สถิติการฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุ่นรวบรวมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีตัวเลขที่สูงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2003 ที่ 34,427 ราย เเต่จากนั้นเริ่มลดลงในปัจจุบันนับตั้งเเต่ปี 2010 เป็นต้นมาเเสดงให้เห็นว่าภายใน 9 ปี จำนวนการฆ่าตัวตายของประชากรญี่ปุ่นเริ่มลดลง ตรงกับข้ามกับจำนวนของเด็กในวัยเรียนที่มีตัวเลขการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้น โดยตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งเเต่ปี 2006 เฉลี่ยเด็กในวัยเรียน 100,000 ราย มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ 1.2 ราย ขณะที่ตัวเลขในปี 2018 มีการเพิ่ม 2.5 ราย

ฆ่าตัวตาย

สาเหตุของการฆ่าตัวตายมีหลายสาเหตุ พบว่าอันดับ 1 เกิดจากความขัดเเย้งทางครอบครัว อันดับ2 เกิดจากการถูกผู้ปกครองเข้มงวดหรือตำหนิ ขณะที่การถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่จากคนรอบข้างมีอัตราลดลง ขณะที่การฆ่าตัวตายโดยไม่ทราบสาเหตุมีตัวเลขค่อนข้างสูง เเต่ละเคสของการฆ่าตัวตายแยกเป็นเคสเเละสถิติดังต่อไปนี้

 1. เกิดจากความขัดเเย้งทางครอบครัว  41 ราย  12.3%
 2. ถูกผู้ปกครองเข้มงวดหรือตำหนิ  30 ราย 9.0%
 3. กังวลถึงชีวิตในอนาคต 28 ราย 8.4%
 4. มีความผิดปกติทางจิต  24 ราย 7.2%
 5. ปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้าม  22 ราย  6.6%
 6. ผิดหวัง 21 ราย 6.3 %
 7. เครียดกับการเรียน 17 ราย 5.1%
 8. ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน  16 ราย 4.8%
 9. บูลลี่  9ราย 2.7%
 10. อาการป่วยทางร่างกาย 9 ราย 2.7%
 11. มีปัญหากับครูในโรงเรียน 5 ราย 1.5%
 12. ไม่ทราบสาเหตุ  194 ราย 58.4%