Alcoholics Anonymous alcoholism Kenny D. พิษสุราเรื้อรัง วิศวกรรถไฟ แอลกอฮอล์

หนุ่มอเมริกันบันทึกความทรงจำ การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยุดดื่ม แอลกอฮอล์ ตลอดเวลา 3 ปี

Home / men around / หนุ่มอเมริกันบันทึกความทรงจำ การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยุดดื่ม แอลกอฮอล์ ตลอดเวลา 3 ปี

แม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน เมื่อต้องเลิกดื่ม แอลกอฮอล์ ขั้นเด็ดขาดให้ได้ แต่เวลาคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นจากทั้งภายนอก และภายใน ถึงแม้ว่าต้องใช้เวลานานหลายปีก็ตาม! นี่คือแรงบันดาลใจดีๆ ที่อยากมาแบ่งบันให้สิงห์นักดื่มทั้งหลายได้ติดตามกัน

Kenny D. วิศวกรรถไฟหนุ่มวัย 37 ปี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิงห์นักดื่มตัวยง เรียกได้ว่ากินเหล้าแทนน้ำเปล่ายังได้ ทำให้ตอนนั้นเคนนี่ต้องต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรังอย่างหนัก จึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเลิกดื่มแอลกอฮอล์แบบเด็ดขาด พร้อมกับอัพเดตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายผ่านรูปภาพตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา โดยความสำเร็จครั้งนี้ของเคนนี่จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้เลย หากไม่มีครอบครัว และเพื่อนๆ คอยอยู่เคียงข้างตลอดระยะเวลาที่ต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรัง! หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆ ให้กับคนที่มีความตั้งใจจะลดหรือเลิกแอลกอฮอล์ได้นะ…

ที่มา: boredpanda