Berlin Berlin Wall Cold War Germany Günter Schabowski Soviets Wall กำแพงเบอร์ลิน คอมมิวนิสต์ สงคราม สงครามเย็น สหภาพโซเวียต

ครบรอบ 30 ปี วันที่ กำแพงเบอร์ลิน ถูกทำลายในปี 1989

Home / men around / ครบรอบ 30 ปี วันที่ กำแพงเบอร์ลิน ถูกทำลายในปี 1989

หากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 1961 ถึง 1989 กำแพงเบอร์ลิน คือผนังปูนยาว 155 กิโลเมตร ตามแนวชายแดนเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ที่โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของทำสงครามเย็นในสมัยนั้น

 กำแพงเบอร์ลิน

กำแพงเบอร์ลิน หรือ Berlin Wall ริเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ปี 1961 โดยเยอรมันตะวันออกที่มีพันธมิตรเป็นพี่ใหญ่คอมมิวนิสต์อย่าง สหภาพโซเวียต วัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นประชาชนที่อยู่ในเยอรมนีตะวันออกไม่ให้ข้ามฝั่งไปทางเยอรมนีตะวันตก ซึ่งในสมัยนั้นทั้งสองประเทศมีอุดมการณ์ และความคิดเห็นแตกต่างกันสุดขั้ว หากเจ้าหน้าที่ฝั่งตะวันออกจับได้ว่ามีคนพยายามหลบหนี จะถูกลงโทษสถานหนัก คือ “ยิงทิ้ง” ที่กำแพงนั่นแหละ แต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ มีคนใจกล้าพยายามข้ามกำแพงแต่โดนยิงซะก่อนประมาณ 205 คนเลยทีเดียว!!

และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คือวันครบรอบ 30 ปี การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจาก Günter Schabowski รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาการ ประกาศให้ประชาชนทั้งสองฝั่ง เดินทางเข้า-ออกพรหมได้อย่างเสรีอีกครั้ง วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปชมช่วงเวลาแห่งความสุขในการเฉลิมฉลองของฝั่งตะวันออก และตะวันตกกันอีกครั้ง ลองไปชมกันได้เลย…

 Berlin Wall

ที่มา : bbc, usatoday, nytimes