American Idiot Stairway to Heaven อุบัติเหตุ เพลงร็อค

รู้หรือไม่!? เพลงร็อคเพลงไหนฟังเเล้ว อันตรายเเละปลอดภัยขณะขับรถมากที่สุด

Home / men around / รู้หรือไม่!? เพลงร็อคเพลงไหนฟังเเล้ว อันตรายเเละปลอดภัยขณะขับรถมากที่สุด

มีการศึกษาเเละค้นพบว่าการฟัง เพลงร็อค ขณะขับรถมีผลต่อทังด้านความปลอดภัยเเละอันตรายขณะขับขี่ ขึ้นอยู่กับเพลงเเละจังหวะของเพลงที่ฟัง มหาวิทยาลัย South China University of Technology ได้ทำการทดสอบอารมณ์ของผู้ร่วมทดสอบด้วยการฟังเพลง “American Idiot” ของ Greenday ขณะขับขี่ พบว่าเพลงที่อันตรายไม่เหมาะกับการฟังขณะขับขี่ ขณะที่ Stairway to Heaven เป็นเพลงที่เหมาะแก่การฟัง ให้ความรู้สึกปลอดภัยขณะขับรถมากที่สุด

การศึกษาครั้งนี้ใช้อาสาสมัคร 20 คนเเละทดสอบจำลองการขับขี่ใน 60 สถานการณ์บนท้องถนน เช่นปฏิกิริยาของผู้ขับขี่เมื่อได้ยินเสียงเพลงขณะขับรถ, การตอบสนองด้านสรีระของร่างกายเมื่อได้ยินเสียงเพลง เเละประสิทธิภาพการขับขี่เมื่อฟังเพลง โดยการทดสอบเป็นการวัดค่าการรับรู้ของสภาพทางจิต, อัตราความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ขณะฟังเพลง, อารมณ์ของผู้ขับขี่, ความถี่ของการเปลี่ยนเลนขณะขับขี่

การศึกษาพบว่าขณะที่ฟังเพลงร็อคขณะขับรถผู้ขับขี่จะทำการเปลี่ยนเลนบ่อยขึ้นในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วขึ้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น เเล้วทำไมเพลงอย่าง “American Idiot” จึงเป็นเพลงที่อันตรายในการรับฟังขณะขับขี่มากที่สุดจากบรรดาหลายๆ เพลงที่ใช้ในการทดสอบ?

เนื่องจากมันเป็นเพลงที่มีจังหวะเเทมโป้ถึง 189 บีตต่อนาที ด้วยจังหวะที่เร็วกระเเทกกระทั้นทที่สุดในบรรดาเพลงอื่นๆ ที่ใช้ ซึ่งมีจังหวะที่ช้ากว่าประมาณ 80 บีตต่อนาที โดยเพลงที่ฟังเเล้วเป็นอันตรายขณะทดสอบอันดับที่สอง เเละสามได้แก่ “Party in the USA” ของ Miley Cyrus เเละ “Mr. Brightside” ของ Killers ขณะที่เพลงอย่าง “Under the Bridge” ของ Red Hot Chili Peppers เเละ “God’s Plan” ของ Drake กลับเเป็นเพลงที่ปลอดภัยลำดับ 2 เเละ 3 ขณะขับรถ

การทดลองมีบทสรุปว่า ระดับการตื่นตัวเเละการรับรู้ทางจิตคือตัวกระตุ้นทางอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับรถ โดยเฉพาะเพลงเเนวร็อคที่กระตุ้นการขับรถให้เร็วขึ้นเเละอันตรายมากขึ้นดูได้จากการเปลี่ยนเลนที่บ่อยขึ้นขณะขับขี่ ผิดกับการฟังเพลงช้าขณะขับรถ