Real Doll sex sex bot sex toy ตุ๊กตายาง ลัทธิซาตาน เซ็กส์ เซ็กส์ทอย เซ็กส์บอท เซ็กส์บอทอาจช่วยสังคมโลกได้ เรื่องบนเตียง

กลุ่มผู้นำลัทธิซาตาน ประกาศว่า หุ่นยนต์ เซ็กส์บอทอาจช่วยสังคมโลกได้

Home / men around / กลุ่มผู้นำลัทธิซาตาน ประกาศว่า หุ่นยนต์ เซ็กส์บอทอาจช่วยสังคมโลกได้

แบบนี้ก็ได้หรอ? มันล้ำถึงขนาดลัทธิซาตานถึงกับต้องออกมาพูดถึงเลยแฮะ กลุ่มผู้นำลัทธิซาตาน ประกาศว่า หุ่นยนต์ เซ็กส์บอทอาจช่วยสังคมโลกได้

เพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วกับการตีตลาดอย่างเป็นทางการสำหรับของเล่นผู้ใหญ่ที่ผู้คนรอคอยกันทั่วโลก อย่าง ตุ๊กตายางหุ่นยนต์เซ็กส์บอท ที่มีความสมจริงและให้ความรู้สึกแบบมนุษย์เป๊ะ ๆ ซึ่งนอกจากผู้คนทั่วไปเราจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองแล้ว ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในหุ่นยนต์เซ็กส์บอทเหมือนกัน ซึ่งก็คือกลุ่มลัทธิซาตานนั่นเอง

ล่าสุดกลุ่มผู้นำลัทธิซาตาน (Church of Satan) ได้ออกมากล่าวถึงหุ่นยนต์เซ็กส์บอทผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง Anton Lavey ผู้ก่อตั้งลัทธิได้เคยออกมาทำนายว่าในอนาคตถึงเรื่องการคิดค้นหุ่นยนต์ใช้สำหรับเรื่องเซ็กส์ใช้จริง ๆ เมื่อยี่สิบปีก่อนหน้านี้ และในวันนี้ก็มีผู้ที่ผลิตหุ่นยนต์เซ็กส์บอทออกมาจริง ๆ

โดยทางลัทธิมีความเชื่อว่า หุ่นยนต์ เซ็กส์บอทอาจช่วยสังคมโลกได้จริง เพราะว่ามนุษย์เราจะสามารถกระตุ้นความต้องการส่วนลึกในจิตใจออกมาได้อย่างดีและไม่ทำร้ายคนอื่น และพวกเขามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรมีหุ่นยนต์เซ็กส์บอทเอาไว้ครอบครองเป็นของตัวเอง เพื่อใช้เป็นสิ่งปลดปล่อยความต้องการในห้วงลึกออกมาและยังทำใหตัวเองรู้สึกดีไม่ผิดต่อศาสนาอีกด้วย

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาจาก
metro.co.uk