Independence Day US military กองทัพ ทหาร สหรัฐฯ

สุดยอด 16 ภาพถ่ายที่ดีที่สุดของกองทัพสหรัฐ ปี 2017 เพื่อฉลองครบรอบวันชาติที่ผ่านมา

Home / men around / สุดยอด 16 ภาพถ่ายที่ดีที่สุดของกองทัพสหรัฐ ปี 2017 เพื่อฉลองครบรอบวันชาติที่ผ่านมา

หลังจากประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1776 ทางสหรัฐอเมริกาก็กำนดให้เป็นวันชาติของประเทศขึ้น โดยแต่ล่ะปีก็จะมีการเฉลิมฉลองของประชาชนทั่วประเทศ และในปีนี้ ก็วนมาที่ 241 ปีหลังจากอิสรภาพพอดี จึงมีการรวบรวมภาพถ่ายของกองทัพ สหรัฐ ที่สวยที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา จะมีรูปอะไรบ้าง และน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน ลองไปชมกันเลย

ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017 ที่ฐานทัพอากาศ Moody Air Force Base, Georgia

นักบิน F-16 Fighting Falcon ขณะเตรียมออกบิน ถ่ายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ในฮูสตัน

เครื่องบินรบ F-15E Strike Eagle ระหว่างปฎิบัติภารกิจ ถ่ายเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2017

ถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์ MH-60 Jayhawk เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 ที่อลาสก้า

เรือ USS Billings ถูกปล่อยตัวสู่แม่น้ำครั้งแรก ถ่ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017

ความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐ ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2017

ปืนกลขนาด 50 มม. บนเรือพิฆาต USS Ross ถ่ายเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2017 ที่ทะเลนอร์วีเจียน

เจ้าหน้าที่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ประจำฝูงบิน VFA 154 ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2017

การฝึกซ้อมรบของนาวิกโยธินสหรัฐ ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2017

หน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างฝึกซ้อม ถ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2017 ที่ Fort Bragg รัฐ North Carolina

การซ้อมรับที่ประเทศเยอรมนี ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017

นาวิกโยธินสหรัฐกับหลักสูตรการเอาตัวรอดในน้ำ ถ่ายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017

หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศขณะกระโดดลงจากเครื่องบิน CH-47 Chinook ถ่ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2017

นาวิกโยธินสหรัฐยิงปืนใหญ่  M777 Howitzer ระหว่างปฏิบัติภารกิจในซีเรียตอนเหนือ ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2017

พลร่มลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย ระหว่างฝึกซ้อมรบในประเทศอิตาลี ถ่ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017

เจ้า Boomer ขวัญใจประจำเรือ US Coast Guard ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017

ที่มา : businessinsider