ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

Home / men around / ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

แน่นอนว่าเราอยู่คนละซีกโลก เราย่อมมีความคิดและการแสดงออกที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

ความคิดของคนชาวตะวันตกกับคนเอเชียนั้นแตกต่างกันแค่ไหน? เพราะว่าเราอยู่กันคนละซีกโลกใช้ภาษาที่แตกต่างรวมไปถึง อาหาร และเสือผ้าที่สวมใส่อีกต่างหาก แน่นอนว่าสิ่งรอบที่แตกต่างที่เราเจอกันในชีวิรตประจำวันนั้นย่อมสร้างความแตกต่างให้กับผู้คนในแต่ละมุมโลกย่อมมีความแตกต่างกันไป แต่มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะ? โดยในครั้งนี้ Men.MThai เราจะเสนอ ภาพศิลปะเปรียบเทียบชีวิต ของคนเอเชียและคนทางตะวันตกผ่านมุมมองของศิลปินชาวจีน

Yang Liu ใช้ครึ่งชีวิตของเธออยู่ที่ประเทศจีน และอีกครึ่งชีวิตของเธอที่เยอรมัน เธออายุ 13 ปี ในช่วงที่ครอบครัวของเธอย้ายถิ่นฐานไปที่ยุโรบ ซึ่งนั่นทำให้เธอเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างกันระหว่างผู้คนสองทวีป ดังนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเกิดความคิดที่จะสร้างผลงานศิลปะในการเปรียบเทียบผู้ความคิดของผู้คนออกมาให้เราได้ดูกันนั่นเอง

การวางตัวของหัวหน้า

boss

การให้ค่าความสำคัญของตัวเอง

ego

การแสดงออกทางความคิด

self

การจัดการกับปัญหา

problems-700x394

การพูดในสิ่งที่คิด

truth

การให้ความเห็นของตัวเอง

opinion

การแสดงความโกรธ

anger

เสียงในร้านอาหาร

noise

เม่ื่อยามชรา

elderly

มรรยาทในการเข้าคิว

line

การตรงต่อเวลา

punctuality

ความรู้สึกต่ออากาศ

moods-and-weather

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาจาก
http://www.elitereaders.com/east-meets-west-cultural-differences-shown-infographics/