ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา ออร่าความหล่อกลบชุดครุยกระจาย

Home / In focus / ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา ออร่าความหล่อกลบชุดครุยกระจาย

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา ออร่าความหล่อกลบชุดครุยกระจาย

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา

ทาง Men.MThai เราต้องขอ แสดงยินดีกับบัณฑิตสุดหล่อ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี รับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นถึงคุณสมบัติจากผลงานการเป็นพิธีกรรายการ เนวิเกเตอร์ รายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเจ้าตัวนั่งเเท่นเป็นทั้งพิธีกรเเละโปรดิวเซอร์ ซึ่งในจุดนี้ทาง Men.MThai เราต้องบอกเลยว่าเมื่อเห็น ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา แล้วออร่าความหล่อกลบชุดครุยกระจาย

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา
ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นที่แรกในการแสดงความยินดีกับ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา โดยทางมหาวิทยาลัยได้โพสรูปลงบนเฟสบุ๊ค พร้อมข้อความที่ระบุว่า “พี่ติ๊กเนวิเกเตอร์” ขวัญใจของใครหลาย ๆ คน มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) จาก มทร.พระนคร”

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา
ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา

ซึ่งหลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า ปริญญากิตติมศักดิ์ คืออะไร ทางเราจะอธิบายให้ฟังครับ ปริญญากิตติมศักดิ์ คือปริญญาที่สถาบันอุดมศึกษามอบให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ซึ่งเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแน่ชัด แต่มักจะคำนึงถึงการแสดงออกความรู้ความสามารถในองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่จะมอบปริญญากิตติมศักดิ์ของผู้ที่ได้รับซึ่งต้องเป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไป หรือบางที่อาจพิจารณาถึงการกระทำที่เป็นคุณงานความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ และยังคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่ได้รับอีกด้วย ดังนั้นการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลใด จึงเป็นสิทธิและขอบเขตอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา
ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รับปริญญา

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/rmutt.klong6