เปิดตัว 15 หนุ่ม Men’s Health Guys’ Challenge 2014

Home / In focus / เปิดตัว 15 หนุ่ม Men’s Health Guys’ Challenge 2014

เปิดตัว 15 หนุ่ม Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH12 Men’s Health Guys’ Challenge 2014

โครงการ Men’s Health Guys’ Challenge เป็นโครงการที่ค้นหาตัวแทนของผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายและสามารถพัฒนา ความเป็นลูกผู้ชายให้เพิ่มเป็นสุภาพบุรุษได้เมื่อจบโครงการ พร้อมช่วยเสริมให้พวกเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ดี ที่จะช่วยถ่ายทอดความดีนั้นให้แก่ทุกคนในสังคมได้

Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge

โดยโครงการนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการพัฒนาทางด้านรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 4 เดือนแล้ว ยังต้องมีมุมมองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความคิด ทัศนคติในการมองโลกเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง มีการวางตัวในการเข้าสังคมที่เปลี่ยนไป มารยาทในการพูดจา สัมมาคารวะ การแต่งตัว การรู้จักกาลเทศะ การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การรู้จักน้ำใจนักกีฬา พร้อมการสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม เพื่อกรรมการจะทำการติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด ค้นหาว่าใคร คือหนุ่มที่เพอร์เฟคท์ของ Men’s Health Guys’ Challenge แห่งปี 2014

Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge

และในจำนวนผู้เข้ารอบสุดท้ายจะมีเพียง5คนเท่านั้นที่จะครองตำแหน่งสำคัญคือ Men’s Health Guy Award (เมนส์เฮลธ์ กาย อะวอร์ด), Cool Guy Award (คูล กาย อะวอร์ด), Spirit Guy Award (สปิริตกาย อะวอร์ด), Sexy Guy Award (เซ็กส์ซี่ กาย อะวอร์ด)และ Model Look Guy Award (โมเดล ลุค กาย อะวอร์ด) โดยพิจารณาจากการให้คะแนนช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • Men’s Health Guy Award (เมนส์เฮลธ์ กาย อะวอร์ด)
  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ, พัฒนาการด้านสุขภาพ และความสมดุลด้านจิตใจ, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง, พัฒนาทางด้านสังคม ปฏิภาณไหวพริบ มีความสนใจต่อเรื่องรอบตัวและความเป็นไปในสังคม,สำหรับหนุ่มที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมาะสมกับความเป็นสุภาพบุรุษที่สุด
 • Cool Guy Award (คูล กาย อะวอร์ด)
  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง, สำหรับหนุ่มที่มีความหล่อ เท่ มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง
 • Sexy Guy Award (เซ็กซี่กาย อะวอร์ด)
  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง,สำหรับชายหนุ่มที่มีเสน่ห์เร้าใจดึงดูดใจ และมีความเซ็กซี่ในตัวเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่ง สาวๆ เห็นแล้วแทบละลายจนอยากเข้ามาใกล้ชิด
 • Model Look Guy Award (โมเดล ลุค กาย อะวอร์ด)
  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง, สำหรับหนุ่มที่มีรูปร่างเป๊ะ หุ่นดีสมส่วนฟิตแอนด์เฟิร์ม บุคลิกดีสวมใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดูสมาร์ทและเท่ ราวกับนายแบบบนรันเวย์
 • Spirit Guy Award(สปิริตกาย อะวอร์ด)
  พิจารณาจากความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง, สำหรับหนุ่มที่มีสปิริต กล้าในสิ่งที่ควรทำ มีความกรุณาปราณี กระตือรือร้น พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา และที่สำคัญรู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 1 ณัฐดนัย จิราภรณ์มณี (บิ๊กเบิร์ด)

 • อายุ: 25 ปี
 • น้าหนัก: 69 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 178 เซนติเมตร
 • อาชีพ:บาริสต้าเเละ ครูสอนเปียโน
 • IG: mh1_bigbird

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 2 วสวัตติ์ เล็กเจริญสุข ( บะหมี่ )

 • อายุ: 23 ปี
 • น้าหนัก: 73 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 185 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh2_bamee

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 3 ภานุวัฒน์ สุวินิจจิต (บอส)

 • อายุ: 24 ปี
 • น้าหนัก: 84 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 183 เซนติเมตร
 • อาชีพ:ธุรกิจส่วนตัว
 • IG: mh3_boss

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 4 สิทธิโชค พาณิชย์เลิศเทวา (ท๊อป)

 • อายุ: 22 ปี
 • น้าหนัก: 71 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 181 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG mh4_top

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 5 สหกรณ์ ลิม (ก้า)

 • อายุ: 21 ปี
 • น้าหนัก: 71 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 177 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh5_kla

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 6 เปรมทัต สิ้นกั้ง (ปาล์ม)

 • อายุ: 25 ปี
 • น้าหนัก: 78 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 185 เซนติเมตร
 • อาชีพ:model freelance
 • IG: mh6_plam

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 7 สรรเสริญ เงินรุ่งเริงโรจน์ (พอร์ช)

 • อายุ: 21 ปี
 • น้าหนัก: 63 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 185 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh7_porch

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 8 หฤทธิ์ เศรษฐ์อภิวัฒิ (นิค)

 • อายุ: 22 ปี
 • น้าหนัก: 71 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 182 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh8_nick

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 9 กิชภูมิ ธนาพัชต์ (ซีน)

 • อายุ: 21ปี
 • น้าหนัก: 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 180 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh9_benz

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 10 นิทัศน์ ณ วาโย (โดม)

 • อายุ: 24ปี
 • น้าหนัก: 72 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 178 เซนติเมตร
 • อาชีพ: พนักงานบริษัท
 • IG: mh10_dome

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 11 วิชญพงศ์ สงค์ประเสริฐ (บิว)

 • อายุ: 21 ปี
 • น้าหนัก: 69 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 182 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh11_billy

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 12 ธนกฤต สุขใบเย็น(แฟลต)

 • อายุ: 25 ปี
 • น้าหนัก: 72 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 177 เซนติเมตร
 • อาชีพ:ธุรกิจส่วนตัว
 • IG:mh12_flash naraka

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 13 นพชเลศ เม่นนิ่ม (แมน)

 • อายุ: 24 ปี
 • น้าหนัก: 80 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 181 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh13_man

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 14 ธีรวัฒน์ สมหนุน (ขนุน)

 • อายุ: 25 ปี
 • น้าหนัก: 63 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 176 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh14_kanoon

Men’s Health Guys’ Challenge 2014

MH 15 สหรัฐ นาสีเคน (แรมโบ้)

 • อายุ: 22 ปี
 • น้าหนัก: 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูง: 177 เซนติเมตร
 • อาชีพ:นักศึกษา
 • IG: mh15_rambo
Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge
Men’s Health Guys’ Challenge