พันเอกวินธัย สุวารี ทำความรู้จักกับผู้ชายในเครื่องแบบคนนี้กันหน่อย

Home / In focus / พันเอกวินธัย สุวารี ทำความรู้จักกับผู้ชายในเครื่องแบบคนนี้กันหน่อย

พันเอกวินธัย สุวารี ทำความรู้จักกับผู้ชายในเครื่องแบบคนนี้กันหน่อย

308

พันเอกวินธัย สุวารี (เสธ.ต๊อด) มีชื่อเล่นว่า ต๊อด เป็นนักแสดงชายชาวไทย ที่มีผลงานแสดงเด่นในการรับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ จากภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2512 มีจำนวนพี่น้อง เป็นคนกลาง มีพี่สาว 1 คน น้องชาย 1 คน เข้าสู่วงการแสดง ด้วยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักแสดงเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ต้องการนักแสดงที่เป็นนายทหารจริงๆ จากนั้นจึงได้เรียนการแสดงเป็นระยะเวลา 9 เดือน

พันเอกวินธัย สุวารี
พันเอกวินธัย สุวารี

 

พันเอกวินธัย สุวารี จึงมีชื่อที่เรียกกันจนติดปากว่า “ผู้พันต๊อด” และยังเป็นนักร้องนำของวงดนตรีของกองทัพอีกด้วย ซึ่งประวัติของเขาจะเป็นอย่างไรทาง Men.MThai ก็ขอนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้รับทราบกันเช่นเคยครับ

ประวัติการศึกษา

พันเอกวินธัย สุวารี
พันเอกวินธัย สุวารี
 • ระดับประถม โรงเรียนอักษรเจริญ
 • ระดับมัธยม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30
 • ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่41
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติตำแหน่งและการทำงาน

พันเอกวินธัย สุวารี
พันเอกวินธัย สุวารี

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์

 • พ.ศ. 2537-2538 : รองผู้บังคับตอน เรดาร์ ศปภอ.ทบ.2
 • พ.ศ. 2538-2539 : ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2539-2540 : รองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 • พ.ศ. 2540-2542 : ช่วยราชการตำแหน่ง นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2542-2544 : ช่วยราชการตำแหน่ง นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2544-2545 : หัวหน้าศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
 • พ.ศ. 2545-2546 : ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2546-2547 : นายทหารยุทธการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
 • พ.ศ. 2547-2548 : ประจำกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2548-2554 : ผู้ช่วยอำนวยการกองข่าว กองทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : รองโฆษกกองทัพบก

ผลงานด้านการแสดง

พันเอกวินธัย สุวารี
พันเอกวินธัย สุวารี
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ (2550)
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ (2554)
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ (2554)
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ (2557)