พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้ ในสังคมไทย เหมาะสมหรือไม่?

Home / In focus / พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้ ในสังคมไทย เหมาะสมหรือไม่?

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้ ในสังคมไทย เหมาะสมหรือไม่?

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้

วู้ดดี้เกิดมาคุย ตีแผ่ ในประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งเกิดจากการที่มีกลุ่มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น เกย์ ตุ๊ด กระเทย เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลายครั้งก็มีข่าวออกมาว่า พระตุ๊ด พระเกย์พวกนี้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่น่าเคารพศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเล่นหยอกล้อกัน ด้วยกิริยาท่าทาง กระตุ้งกระติ้งก็ดี หรือการแสดงออก ซึ่งความกำหนัด ต่อเพื่อนภิกษุ หรือ สามเณรด้วยกันเอง ตลอดจนโพสท์ภาพที่ไม่เหมาะสมลงโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ สร้างความเสื่อมเสียหลายต่อหลายครั้ง

ซึ่งทำให้ประชาชนหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเช่นนี้ สมควรแล้วที่จะบวชเข้ามาใพระพุทธศาสนาหรือไม่? วันนี้ทาง Men.MThai เราก็เลยขอนำเสนอ ความคิดเห็นต่างๆ จากเนื้อหารายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบกัน

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้
พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้

คุณกอล์ฟ จตุรงค์ จงอาษา ได้ให้ความคิดเห็นว่า ถ้าเราจะแบ่งค่าของความเป็นคน เขาจะแบ่งออกเป็นแค่ 2 ประเภท นั่นคือทางกายภาพ กับทางจิตใจ และเขายังได้เสริมว่าทาง กายภาพ นี่แหละที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับแล้วเหมารวมว่ากระเทยไม่สมควรบวช ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะ พระตุ๊ด ในสมัยพระพุทธกาลก็มีเหมือนกัน ซึ่งนั่นก็คือ พระวักกลิ โดย พระวักกลิ เกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ชื่อว่าวักกลิมาณพ เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์จนจบไตรเพทฯ

ครั้นเที่ยวไปในนครสาวัตถี วักกลิมาณพได้เห็นพระองค์ ก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระรูปพระโฉมของพระองค์ ไม่อิ่ม ไม่เบื่อหน่ายในการดู อยากจะดูทุกเมื่อ จึงคิดว่าถ้าเราได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จักได้เห็นพระองค์อยู่เป็นนิตย์ ครั้นคิดอย่างนั้นจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ครั้นบวชแล้ว แทนที่จะท่องบ่นสาธยายธรรมและบำเพ็ญเพียรในกรรมฐาน แต่ก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่ มัวเมาแต่เที่ยวดูพระรูปโฉมของพระบรมศาสดาอยู่เท่านั้น เมื่อจวนจะถึงวันเข้าพรรษา พระองค์จึงเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์มหานครในวันเข้าพรรษาพระองค์จึงมีพระพุทธฎีกา

ประณามขับไล่พระวักกลิเสียจากสำนักของพระองค์ว่า “อเปหิ วกฺกลิ” ดูก่อนวักกลิภิกษุ เธอจงหลีกไปให้พ้นจากสำนักของเราเถิดฯ ท่านพระวักกลิเกิดความน้อยใจว่า พระบรมศาสดาจะไม่ทักทายปราศรัยกะเราอีกแล้ว เราก็ไม่อาจจะอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ตลอดไตรมาส มีความเสียใจที่จะไม่ได้เห็นพระองค์ จึงหลีกออกจากพุทธสำนัก แล้วคิดว่าเรามีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไร เราจะกระโดดภูเขาตายเสีย ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว จึงขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชกูฏฯ พระบรมศาสดาทรงทราบซึ่งความลำบากของท่าน จึงแสดงพระองค์ให้ปรากฏในที่เฉพาะหน้า และตรัสสอนด้วยธรรมีกถามีประการต่าง ๆ ท่านเกิดปีติและปราโมทย์อย่างแรงกล้า มาเฝ้าพระบรมศาสดาโดยทางอากาศ นึกถึงพระโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสอน ข่มปีติบนอากาศเสียได้แล้ว ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา นั่นเอง

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้
พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้

หลวงพี่ยอร์ช พระธไนศวรรค์ ฉันทธมโม ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าถึงแม้จะเป็น พระตุ๊ด แล้วมีคนเรียกหลวงแม่ ไม่ได้เรียกว่า หลวงพี่ มันเหมาะสมไหม ท่านตอบว่ามันแล้วแต่คนคิด ถ้าเขารู้แล้วเขายอมรับ ขอเรียกได้ มันก็ไม่ผิด แต่ถ้าเขาไม่รู้มันก็อาจจะเกิดความสงสัยได้ อีกทั้งท่านยังให้ความคิดเห็นกับคำว่า พระตุ๊ด มันไม่บังควร มันดูจาบจ้วง มันดูรุนแรง ถึงก่อนจะบวชจะเป็นตุ๊ดมาก่อน พอบวชแล้วมาใช้คำในลักษณะนี้มันดูเหมือนการประนาม ที่ไม่ควรใช้ ควรจะใช้คำว่าพระอย่างไร แต่แค่ต้องวางตัว ให้เหมาะสม ให้เป็นตัวเราคือแค่นั้น ซึ่งความเพียรคำเดียว จะเป็นเครื่องเผากิเลศทั้งหมด

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้
พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้

หลวงพี่โบ้ท พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม9 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโพสภาพต่างๆ ของ พระตุ๊ด หรือ พระธรรมดา ที่ไม่ควร ลงบนอินเตอร์เน็ตว่า การที่จะศึกษาธรรม เราก็ควรที่จะแสดงให้เห็นว่าเราศึกษาธรรมจริง ไม่ใช่ไปโพสรูปที่ไม่ควรลงบนอินเตอร์เน็ต เพราะเราอยู่ใต้ร่มผ้าเหลืองเราคือพระ ไม่ใช่ฆราวาส การถ่ายรูปแบบนั้นไม่ว่าจะเก็บไว้ดูเองหรืออะไรมันก็สามารถหลุดออกไปได้ ซึ่งมันจะทำให้พระ ไม่ต่างจากฆราวาส

พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้
พระตุ๊ด จากรายการวู้ดดี้

พระแจ๊ส พระมหาวิริโยภิกขุ อดีตมิสทิฟฟานี ยูนิเวิร์ส 2009 ได้ให้ความคิดเห็นว่า การที่จะเปลี่ยนชีวิต เราต้องสู้ ถ้าชีวิตของทุกคนเดินมรรค 8 ได้ จะได้พ้นทุก จะเป็นอมตะทั้งปัจจุบันและหลังการตาย จะได้นิพพาน หรือ สุขติโลกสวรรค์ตามบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญไว้ และท่านอยากจะบอกกับผู้คนที่คิดว่าตัวท่าน หรือ พระตุ๊ด ไม่เหมาะสมกับการอยู่จะมาอยู่ในร่มผ้าเหลืองว่า ไม่เป็นไร ไม่ว่า ไม่โกรธ เราต้องรู้สึกสงบ ไม่โกรธ สำรวม เพื่อให้หมดทุกข์เพียงเท่านั้น

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากรายการ วู้ดดี้ เกิดมาคุย