ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา

Home / In focus / ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา

“โจ้” ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา

 

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 1

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 2

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 3

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 4

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 5

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 6

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 7

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 8

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 9

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 10

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 11

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 12

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 13 ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 14

 

 

เรื่องโดย อติวุฒิ ทับทิมไทย

ที่มา : นิตยสาร PHOTOTECH

 

ชัยวัฒน์ สังข์รอด ช่างภาพ ALLURE อาชีพที่หนุ่มๆ ต่างอิจฉา รูปที่ 15