มารู้จักหนุ่ม Men’s health 2009 กันเถอะ

Home / In focus / มารู้จักหนุ่ม Men’s health 2009 กันเถอะ

ประวัติของหนุ่ม Men’s health ทั้ง 10

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 1

“หลังจากที่หนุ่มๆ ทั้ง 10 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม Workshop เสริมทักษะ ความรู้ต่างๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โภชนาการ การปรุงอาหารทานเพื่อสุขภาพแบบง่ายๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ และสไตล์การแต่งตัว ทรงผม เป็นต้น ซึ่งเป็นการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายจากภายใน และบุคลิกภาพที่ดีภายนอก สร้างเสริมทัศนคติและมุมมองที่ดีเกี่ยวกับการใส่ใจดูแลตัวเอง จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเยอะมากในทุกๆ ด้าน สำหรับรางวัลที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับมีทั้งหมด 3 รางวัลใหญ่ ด้วยกันคือ Men’s Health Guy Award, Cool Guy Award และ Popular Guy

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 2

ชื่อ-นามสกุล นายพงศธร พุทธเกสร
ชื่อเล่น:
   ต้น
อายุ   
:  24 ปี                       ส่วนสูง:  180 ซม.         น้ำหนัก 68 กก.
การศึกษา :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
สถาบัน :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีพ พิธีกร / นายแบบ (อิสระ)
งานอดิเรกยามว่าง : 
ดูหนัง เล่น Internet
กีฬาโปรด    :  ฟุตบอล

การดูแลสุขภาพของคุณ
: ดื่มน้ำเยอะๆ ในแต่ละวัน และนอนให้ครบ 8ชั่วโมง

 

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 3 ชื่อ-นามสกุล นายวงศกร จักคงธรรมกุล   
ชื่อเล่น
บอย
อายุ   
:  25ปี
ส่วนสูง
175 ซม.
น้ำหนัก
65 กก.
การศึกษา
:  ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาชีพ
พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ สถานภาพ       :โสด
งานอดิเรกยามว่าง: 
ฟิตเนส
กีฬาโปรด       :  ฟุตบอล
การดูแลสุขภาพของคุณ
: ออกกำลังกายเป็นประจำ 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 4 ชื่อ-นามสกุล  นายณฑัต ส่งเสริมมงคล  
ชื่อเล่น
บู
อายุ   
:  21 ปี
ส่วนสูง
176 ซม.
น้ำหนัก
74 กก.
การศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน :  การบินพลเรือน
อาชีพ:
  นักศึกษาสถานภาพ       :  โสด   งานอดิเรกยามว่างเล่นกีฬา
กีฬาโปรด      
บาสเก็ตบอล, กอล์ฟ
การดูแลสุขภาพของคุณ
: You are what you eat

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 5 ชื่อ-นามสกุลนายดนุพล ชิลลี่
ชื่อเล่น
แดนนี่
อายุ   
:  23 ปี
ส่วนสูง
178 ซม.

น้ำหนัก 78 กก.
การศึกษาปริญญาตรี

สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาชีพ 
นักศึกษา       สถานภาพ       :  โสด
กีฬาโปรด
:  เวท, บาสเก็ตบอล, ว่ายน้ำ
การดูแลสุขภาพของคุณ
: นอนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายด้วยเวทและคาร์ดิโอเบาๆ เพื่อให้หัวใจแข็งแรง

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 6ชื่อ-นามสกุล  นายศักดิเดช  พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น
พีท
อายุ   
:  20 ปี
ส่วนสูง
182 ซม.

น้ำหนัก 77 กก.
การศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล (Inter)
อาชีพ  นักศึกษา / นายแบบ

สถานภาพ      
โสด
งานอดิเรกยามว่าง
ออกกำลังกายกีฬาโปรด       : Body Board
การดูแลสุขภาพของคุณ
: ออกกำลังกาย กินอาหารให้ถูกวิธี และเข้าสังคม

 

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 7 ชื่อ-นามสกุล  นายณัฐพงษ์ ทิมบรรจง
ชื่อเล่น
นัท
อายุ   
:  25 ปี
ส่วนสูง
180 ซม.

น้ำหนัก 76 กก.
การศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนารถ
อาชีพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์                      สถานภาพโสด
กีฬาโปรด      
บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล
การดูแลสุขภาพของคุณ
: นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

 

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 8 ชื่อ-นามสกุล นายณัฐณรงค์ สุนทรวิภาต
ชื่อเล่น:  แตงค์
อายุ   
:  34 ปี
ส่วนสูง
180 ซม.น้ำหนัก 75 กก.
การศึกษา
ปริญญาโท

สถาบัน
LCC LONDON
อาชีพ 
พนักงานบริษัท
สถานภาพ       :  โสด  งานอดิเรกยามว่าง:  อ่านหนังสือ, ดูหนัง
กีฬาโปรด      
:  ฟิตเนส, ฟุตบอล
การดูแลสุขภาพของคุณ
: นอนพักผ่อนให้เพียงพอ, ดื่มน้ำเยอะๆ, ทานอาหารและออกกำลังกายอย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 วัน/ สัปดาห์

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 9 ชื่อ-นามสกุล  นายอดุล เจริญรัศมีเกียรติ
ชื่อเล่น
ตั้ม
อายุ   
:  24 ปี
ส่วนสูง
177 ซม.
น้ำหนัก
66กก.
การศึกษา:  ปริญญาตรี
สถาบัน :  มหาวิทยาลัย ABAC                            อาชีพ  นักศึกษาสถานภาพ โสด
งานอดิเรกยามว่าง:  เล่นกีฬา

กีฬาโปรด      
กอล์ฟ, เทนนิส, สนุ๊กเกอร์
การดูแลสุขภาพของคุณ
: เล่นกีฬาทุกสัปดาห์, ดื่มน้ำเยอะๆ และทานผัก ผลไม้

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 10

 

ชื่อ-นามสกุล  นายรณชัย ไม้สนธิ์
ชื่อเล่น ปอ
อายุ   
:  28 ปี
ส่วนสูง
178  ซม.
น้ำหนัก
68 กก.
การศึกษา
ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร                      อาชีพ วิศวกรนักทดสอบสถานภาพ :  โสด
งานอดิเรกยามว่าง 
ฟิตเนส,อ่านหนังสือ
กีฬาโปรด      
ฟุตบอล
การดูแลสุขภาพของคุณ
: พยายามออกกำลังกายทุกวัน โดยเฉพาะฟิตเนส และเลือก  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 11

ชื่อ-นามสกุล  นายพงศธร กัมพลพันธ์
ชื่อเล่น
ใหม่
อายุ   
:  23 ปี
ส่วนสูง
176  ซม.
น้ำหนัก
64 กก.
การศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพอาชีพ  พนักงานบริษัทสถานภาพ       โสดงานอดิเรกยามว่าง:  เล่นกีฬากีฬาโปรด       บาสเกตบอล, ว่ายน้ำ
การดูแลสุขภาพของคุณ
: เลือกอาหารที่จะรับประทาน

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 12

 

..คลิก! แกลอรี่ภาพ บรรยากาศงาน “Men’s Health Guys’ Challenge 2009”                                          

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 13
10 หนุ่มโชว์หุ่นล่ำ ทรมานใจสาว
หนุ่มล่ำVS สาวเซ็กซี่ ร้อนกลางเวที
 แฟชั่นของหนุ่ม ในสูทสุดสมาร์ท
 10 หนุ่มโชว์หุ่นล่ำ ทรมานใจสาว  หนุ่มล่ำVS สาวเซ็กซี่ ร้อนกลางเวที

 

 

 

มารู้จักหนุ่ม Men's health 2009 กันเถอะ รูปที่ 18
ประกาศรางวัลหนุ่ม men’s health guy 2009 นิตยสาร Men’s Health มอบรางวัล celeb ในหลากหลายสาขา วันเปิดตัว 10 หนุ่ม Men’s health guy 2009

 

 

นิตยสาร Men’s Health เผยโฉม 10 หนุ่มหล่อหน้าใหม่ในโครงการ Men’s Health Guys’ Challenge 2009 

MH1: ต้น MH2: บอย MH3: บู MH4: แดนนี่ MH5: พีท MH7:แต๊งค์ MH8: ตั้ม
MH1: ต้น     MH2: บอย    MH3: บู     MH4: แดนนี่    MH5: พีท    MH6: นัท     MH7:แต๊งค์    MH8: ตั้ม

MH9: ปอ MH10: ใหม่10 หนุ่ม Men’s HealthMen’s Health Guys’ Challenge   2009
เฟ้นหาสุดยอดหนุ่มหล่อสุขภาพดีทั้งกายและใจแห่ง ปี 2009

MH9: ปอ     MH10: ใหม่