ว.วชิรเมธี รับรางวัลสุดยอดนักคิด

Home / In focus / ว.วชิรเมธี รับรางวัลสุดยอดนักคิด

ว.วชิรเมธี รับรางวัลสุดยอดนักคิด รูปที่ 1 

สังคมที่อุดมด้วยความคิด ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ตลอดจนเกิดความก้าวหน้าแก่สังคมนั้น ๆ พระมหาวุฒิชัย หรือ “ว.วชิรเมธี” คือหนึ่งในพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้อุดมด้วยปัญญา

ในโอกาสจัดกิจกรรมโหวต “สุดยอดนักคิดปี 51”ของสถานีวิทยุอสมท เอฟเอ็ม 96.5 คลื่นความคิด เพื่อหาสุดยอดนักคิดในความทรงจำแห่งปี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้รับการโหวตจากผู้ฟังเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนักคิดปี 51 พร้อมด้วย วิกรม กรมดิษฐ์, โชค บูลกุล, จรัญ ภักดีธนากุล, รศ.สุขุม นวลสกุล, ธนินทร์ เจียรวนนท์, บัณฑูร ล่ำซำ, ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ, ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ และ นพ.มัยธัช สามเสน

ว.วชิรเมธี เป็นพระนักปราชญ์ พระนักเทศน์ที่อุทิศเวลาบรรยายธรรม เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคิดเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งรับนิมนต์ไปตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันดี นอกจากนี้ ยังทุ่มเทเวลาให้งานเขียน อาทิ ดีเอ็นเอทางวิญญาณ, ปรัชญาหน้ากุฏิ, ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัย    มิลินทปัญหา, พระพุทธคุณ 100 บาท และ กำลังใจแด่ชีวิต ฯลฯ ส่วนผลงานได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ แองเกอร์ เมเนเจอร์ (ธรรมะหลับสบาย), ลุคกิ้ง เดธ อิน ดิ อายส์ (สบตากับความตาย) และ เลิฟ เมเนจเมนต์ (ธรรมะทอรัก)

สำหรับผลงานโดดเด่นที่ได้รับการเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง ได้แก่ ธรรมะติดปีก ซึ่งได้รับการจัดทำเป็นบทละครโทรทัศน์ จนได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตลอด 15 ปีในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทาง   พระพุทธศาสนาของ ว.วชิรเมธี ทั้งด้านการบรรยายธรรมตามสื่อต่าง ๆ และงานเขียน นับเป็นการจุดประกายความคิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมอย่างกว้างขวาง