พระราชพิธี เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Home / In focus / เครื่องแต่งกาย ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะมาถึงนี้ มีการเตรียมงานกันแรมปี เพื่อให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ซึ่งเราต่างได้เห็นโบราณราชประเพณีต่างๆ ของประเทศไทยที่ปฎิบัติต่อกันมาอย่างช้านาน และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ เครื่องแต่งกาย ในริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งหมด 16 แบบ ดังนี้

พนักงานที่อยู่บนพระมหาพิชัยราชรถ
พนักงานถือบังพระสูรย์ พนักงานถือพระกลด พนักงานถือพัดโบก พนักงานภูษาประคองพระบรมโกศ พนักงานถือพระกรดถวายพระบรมโกศ พนักงานถือบังพระสูรย์หักทองขวาง สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าราชรถพระนำ สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

มหาดเล็กหลวง
มหาดเล็กหลวงเชิญคู่แห่ มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระบรมศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงรายตีตอง

กลอง-มโหระทึก
สารวัตรกลอง สารวัตรมโหระทึก สารวัตรแตร พนักงานกำกับฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หน้าพระนำ) ผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานกำกับเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หลังพระนำ) พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง (หน้า)

 

พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง หามเสลี่ยงกลีบบัว
พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง พนักงานหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ พนักงานหามพระราชยานมาศสามลำคาน พนักงานหามพระที่นั่งราเชนทรยาน พนักงานหามราเชนทรยานน้อย พนักงานหามมโหระทึก ผู้บังคับราชรถพระนำ ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่

นำริ้ว – ผู้ออกกระบวน

ตำรวจหลวงคู่แห่ : ธงสามชาย

พรหม เชิญพุ่มทอง / อินทร์ เชิญพุ่มเงิน
พุ่มดอกไม้เงิน และพุ่มดอกไม้ทอง คล้ายกับพุ่มมยุรฉัตร ที่อินทร์ พรหม เชิญเป็นริ้วสองข้างของขบวนแห่ จัดเป็นเครื่องสูงที่สมมติเป็นพุ่มดอกไม้จากสวรรค์ ใช้ได้ทั้งในพระราชพิธีมงคลและอวมงคล แต่พุ่มมยุรฉัตรนั้นใช้เฉพาะในงานมงคล เช่น พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พรหม เชิญจามร : อินทร์ เชิญจามร

เครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง : มโหระทึก จ่าปี่ จ่ากลอง

แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ : ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ข้อมูล และรูปภาพจาก :
http://kingrama9.net/
https://www.campus-star.com/