นิทรรศการในหลวง น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หอศิลป์กรุงเทพ ในหลวงร.9

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน 3 นิทรรศการอันทรงคุณค่าของคนไทยทุกคน

Home / Alure Style, In focus / น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน 3 นิทรรศการอันทรงคุณค่าของคนไทยทุกคน

“ในหลวงร.9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นองค์อัครศิลปินที่แท้จริง”

เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด 3 นิทรรศการยิ่งใหญ่ในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ในด้านศิลปะ พระองค์ทรงเป็นองค์อัครศิลปินที่แท้จริง และยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ และสมาคม ถ่ายภาพฯ จัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์และแสดงความอาลัย รวม 3 นิทรรศการ อันได้แก่ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชาในดวงใจ และ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ คาดว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ ศิลปิน และประชาชนชาวไทยทุกคนในการเดินตามรอยพระยุคลบาท โดยจะทยอย จัดนิทรรศการไปจนถึงเดือน ม.ค. 2561

  ‘น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน’

ภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ให้สมาคมถ่ายภาพฯ จัดงานนี้ขึ้นมา เนื่องจากทรงเห็นว่ามีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนมากที่ยังไม่เคย เผยแพร่ให้คนไทยชม สมาคมถ่ายภาพฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญภาพมาจัดแสดง โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันที่ 2 ก.ย. 2560-7 ม.ค. 2561 ที่ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

 

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ” จัดแสดงงานศิลปะครั้งใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปิน นักสะสมผลงานศิลปะ และองค์กรต่างๆ ที่รวบรวมภาพเขียนจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถ่าย รวมกว่า 160 ผลงาน มาจัดแสดงใน 2 ส่วน คือผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นขณะพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ และผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นหลังการสวรรคต นิทรรศการเปิดให้ชมวันที่ 24 ส.ค.-26 พ.ย. 2560 ที่ชั้น 8

 

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสืบทอดปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนไทยรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ โดยเหล่าศิลปิน จำนวน 45 ศิลปิน 90 ผลงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมหวนนึกถึงพระองค์และเดินตามรอยพระยุคลบาท โดยนิทรรศการเปิดให้ชมวันนี้ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2560 ที่ชั้น 7

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2214-6630
หรือ www.facebook.com/ baccpage