วังไกลกังวล

วังไกลกังวล สถานที่ประทับแปรพระราชฐาน เปี่ยมไปด้วยความสวยงาม และร่มเย็น

Home / In focus / วังไกลกังวล สถานที่ประทับแปรพระราชฐาน เปี่ยมไปด้วยความสวยงาม และร่มเย็น

ในปัจจุบัน วังไกลกังวล เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงออกนามเรียกวังแห่งนี้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ไว้ว่า “วังไกลกังวล”

ประวัติโดยสังเขป

วังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ริมหาดชายทะเล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับในฤดูร้อน เป็นพระราชฐานสำหรับทรงพักผ่อน และพระราชทานเป็นของขวัญแก่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบ และได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีก่อพระฤกษ์พระตำหนักชื่นสุข เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๗๐ พระตำหนักชื่อชื่นสุขนี้ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ชื่อเป็นพระตำหนักเปี่ยมสุข นอกจากนั้น ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาเริงเป็นสถานที่สำหรับจัดงานต่างๆ และทรงกีฬา ตำหนักปลุกเกษม และตำหนักน้อยสำหรับเจ้านายประทับ เรือนเอิบเปรม และเรือนเอมปรีดิ์สำหรับข้าราชบริพาร และผู้ตามเสด็จพักอาศัย ครั้นถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๗๒ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีราชคฤหมงคล ขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อนึ่ง นามวังไกลกังวลนี้ เมื่อแรกโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เคยเรียกนามอย่างไม่เป็นทางการว่า สวนไกลกังวล มาก่อน จึงเปลี่ยนมาเป็นวังไกลกังวลที่ใช้เรียกชื่ออย่างเป็นทางการจนปัจจุบัน ข้อมูลจากหนังสือจดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลที่ ๗ เขียนโดยแพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ และหนังสือสถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์

พระตำหนักเปี่ยมสุข เดิมชื่อพระตำหนักชื่นสุข

พระตำหนักและอาคารประกอบ

  • พระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นพระตำหนักตึกแบบสเปนสูงสองชั้นพร้อมทั้งหอสูง เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
  • พระตำหนักน้อย เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ และพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี พระบิดามารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โปรดเสด็จไปประทับพักผ่อนเมื่อตามเสด็จไปหัวหิน และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • พระตำหนักปลุกเกษม เป็นตำหนักโปร่งๆ แบบไทยปนสมัยใหม่ มีห้องนอนหลายห้องด้านหลัง ตั้งโต๊ะ และเก้าอี้หมู่ และใกล้ๆ กันนั้นมีห้องน้ำ และห้องส้วมชั้นล่างมีห้องอีกหลายห้องเหมือนกัน สำหรับหม่อมเจ้าหญิงที่เป็นโสด ซึ่งใกล้ชิดในราชสำนักโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตากอากาศด้วย ปัจจุบันเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • พระตำหนักเอิบเปรม เอมปรีย์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งพระตำหนักมีลักษณะชั้นเดียวคู่ฝาแฝด การก่อสร้าง และการวางห้องเครื่องใช้ คล้ายคลึงกัน ตำหนักฝาแฝดเตี้ยเกือบติดพื้น ซึ่งสร้างเป็นแบบบังกาโลสำหรับตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง
  • ศาลาเริง เป็นศาลาเอนกประสงค์สำหรับเลี้ยงพระ พระราชทานเลี้ยง ทรงกีฬา ทรงดนตรีทั้งไทยเดิม และเทศ จัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงถ่าย รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูนสำหรับเด็กในพระราชอุปการะ พร้อมจัดงานรื่นเริง และการแสดงต่างๆ
  • ศาลาราชประชาสมาคม เดิมเรียกว่า อาคารอเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างใช้เป็นลานจัดกิจกรรม ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับให้ข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้โดยไม่ต้องเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร เช่น พิธีพระราชทานกระบี่ของนักเรียนนายร้อย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2556 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกนามว่า “ศาลาราชประชาสมาคม” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ และประชาชนเกื้อกูลระหว่างกัน เพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในต่างจังหวัด และในวังแห่งนี้เป็นครั้งแรก และครั้งเดียวในรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังใช้ประกอบพิธี และพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ได้หลายครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก :
fb : Royal Archives of OHM, wikipedia