เรือมด เรือใบ เรือใบซูเปอร์มด เรือใบมด เรือใบไมโครมด

พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์!! เรือใบมด โดยทรงออกแบบ และต่อด้วยพระองค์เอง

Home / In focus / พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์!! เรือใบมด โดยทรงออกแบบ และต่อด้วยพระองค์เอง

เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงออกแบบ และต่อด้วยพระองค์เอง ได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากลประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อเรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ “ม็อธ” ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า “ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บๆ คันๆ ดี” ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆ มาอีก โดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด

เรือใบมด
มีความยาว 11 ฟุต กว้าง 4 ฟุต 11 นิ้ว เนื้อที่ใบเรือ 72 ตารางฟุต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบมดเข้าทดลองแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ และได้อันดับที่หนึ่งในบรรดาเรือขนาดเดียวกัน

เรือใบซูเปอร์มด
เรือใบขนาดเล็กที่ทรงออกแบบมาให้เหมาะกับคนไทย ตัวเรือยาว 11 ฟุต กว้าง 4 ฟุต 11 นิ้ว เสาเดี่ยว เนื้อที่ใบ 72 ตารางฟุต ท้องแบนน้ำหนักเบาประมาณ 34 กิโลกรัม ซุปเปอร์มดเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2541

เรือใบไมโครมด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบไมโครมดในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 มีความยาว 7 ฟุต 9 นิ้ว กว้าง 3 ฟุต 4 นิ้ว