ถามใจตัวเองดู ว่าตัวนั้นหุ่นเผละอ้วนไหม ด้วย วิธีหาค่าดัชนีมวลกาย

Home / health&firm / ถามใจตัวเองดู ว่าตัวนั้นหุ่นเผละอ้วนไหม ด้วย วิธีหาค่าดัชนีมวลกาย

วิธีหาค่าดัชนีมวลกาย เช็คเลยคุณอ้วนไม่อ้วน ถามใจตัวเองดู

Body mass index men infographics poster. Vector illustration.

การรู้ และ เข้าใจร่างกายตัวเอง ถือเป็นเรื่องดี เพราะว่าเราจะได้ระวังตัว และ รู้ถึงข้อจำกัดของร่างกายตัวเอง เพื่อที่จะรักษาสุขภาพ และสภาพร่างกาย (ในที่นี้เราจะขอเรียกว่า สารร่าง 5555+) เอาไว้ให้ไม่น่าเกลียดจนหุ่นเผละจนสายเกินแก้ โดยวันนี้ Men.MThai เราเลยจะขอนำเสนอ วิธีหาค่าดัชนีมวลกาย มาฝากเพื่อนๆ กันให้ไปเช็คร่างกายตัวเองครับ

Man sees other self in mirror

BMI ย่อมาจาก Body Mass Index หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ดัชนีมวลกาย เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัว ต่อความสูงของมนุษย์ ซึ่งคิดค้นโดย Adolphe Quetelet ชาวเบลเยียม ค่าดัชนีมวลกายหาได้โดยนำน้ำหนักตัวหารด้วยกำลังสองของส่วนสูงตนเองในคนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

iStock_000060288872_Small

โดยปกติ ให้ใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และส่วนสูงเป็นเมตร โดยให้ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หาร ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง จะได้หน่วยเป็น กก./ม.2
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณหนัก 65 กิโลกรัม ส่วนสูง 173 เซนติเมตร
แปลงตามสูตรได้ดังนี้ 65 / (1.73 x 1.73) ซึ่งผล BMI = 21.72

เมื่อได้คำนวณค่าดัชนีมวลกายแล้ว ลองนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้

71042929_thumbnailต่ำกว่า 18.5 = ผอมเกินไป
18.5 – 23.4 = สมส่วนดี
23.5 – 28.4 = น้ำหนักเกินไปนิด
28.5 – 34.9 = โรคอ้วนระดับ 1
35.0 – 39.9 = โรคอ้วนระดับ 2
มากกว่า 40 = อ้วนจนอยู่ในระดับอันตราย

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหาต้นฉบับจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/ดัชนีมวลกาย