อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ หนุ่มเราระวังหมดน้ำยา

Home / health&firm / อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ หนุ่มเราระวังหมดน้ำยา

อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ หนุ่มเราระวังหมดน้ำยา

อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ

ผู้ชายทั่วไปมักนำโทรศัพท์มือถือไปเก็บไว้ที่กระเป๋ากางเกง แล้วนำอุปกรณ์แฮนด์ฟรีมาเสียบไว้ที่หู เมื่อมีสายเรียกเข้าก็จะสนทนาได้อย่างสะดวก โดยก็บโทรศัพท์มือถือไว้ที่กระเป๋ากางเกง แต่ผลวิจัยล่าสุดพบว่า การทำเช่นนี้ อาจส่งผลให้น้ำเชื้อของผู้ชายมีคุณภาพลดลง เพราะรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความถี่วิทยุหรือ RF-EMR ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์จะเข้าไปส่งผลกระทบกับ อสุจิ ได้โดยตรง ซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเสียหายแค่ไหน ทาง Men.MThai เราได้ไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ กันเช่นเคยครับ

อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ
อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในสหรัฐ ได้ศึกษาเรื่องนี้ โดยใช้ตัวอย่างน้ำเชื้อของผู้ชาย 32 คน จากนั้นจึงนำน้ำเชื้อที่ได้มา แยกออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แต่ให้ตัวอย่างน้ำเชื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันภายใต้อุณหภูมิเท่ากัน นักวิจัยนำตัวอย่างน้ำเชื้อกลุ่มทดลองไปวางห่างจากโทรศัพท์มือถือประมาณ 2.5 เซนติเมตร โดยที่โทรศัพท์มือถือเปิดให้มีเสียงสนทนาด้วยความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ที่นิยมใช้กันทั่วไป ทำเช่นนี้อยู่นาน 1 ชั่วโมง

ผลการทดลองพบว่า ในน้ำเชื้อจะมีอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 85 แต่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดลง อนุมูลอิสระถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายและอาจเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เช่น มะเร็ง การมีอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้สเปิร์มที่อยู่ในน้ำเชื้อเคลื่อนที่ได้ช้าลง และมีวงจรชีวิตสั้นลงด้วย อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังได้วิจัยออกมาแล้วว่า คลื่นรังสีของโทรศัพท์นั้นยังมีผลต่ออสุจิในหลายๆ ด้านอีกด้วย เช่น คลื่นรังสีของโทรศัพท์จะส่งผลทำให้อัตราการเคลื่อนไหวของ อสุจิ ลดลงถึง 8% และอีกทั้ง ยังลดอัตราการอยู่รอดของ อสุจิ ถึง 9% อีกด้วย

อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ
อสุจิ เป็นอันตราย ถ้าอยู่ใกล้รังสีมือถือ

หรือเราจะสรุปได้ว่า ยิ่งใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยเท่าไหร่ คุณภาพของเกณฑ์เหล่านี้ยิ่งลดลงเท่านั้น นั่นเอง เพราะคนเราใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้คิดถึงผลพวงที่อาจเกิดตามมา ซึ่งบางครั้งส่งผลร้ายถึงขั้นทำให้เป็นหมัน แม้เรื่องนี้ยังต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปเรื่อยๆ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โทรศัพท์มือถือส่งผลอย่างมหาศาลเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ยุคนี้ไปแล้ว จะให้เราหยุดใช้งานก็คงลำบากและยากที่จะเป็นไปได้

เราจึงขอนำเสนอวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงรังสีของคลื่นมือถือมาฝากกันครับ วิธีที่แก้แบบง่ายไม่ลำบากอะไรสำหรับหนุ่มเราก็คือ ไม่ควรหนีบมือถือที่เอว เพราะอสุจิจะลดปริมาณและความไหวลง ถ้ามันจำเป็นจะต้องเก็บจริงๆ ผมแนะนำให้หันหน้าจอมือถือเข้าตัวเราครับ เพราะการที่หันด้านหน้าจอเข้ามันจะช่วยลดปริมาณรังสีได้บ้าง และที่สำคัญ แลปท้อปก็ไม่ควรวางบนตักเวลาใช้ด้วยนะครับ