ผู้ชายเพิ่งหย่า ฟิตกว่าที่คิด !!

Home / health&firm / ผู้ชายเพิ่งหย่า ฟิตกว่าที่คิด !!

ผลการวิจัยใหม่ๆ พบว่าผู้ชายเพิ่งหย่า เขาว่ากันว่าฟิตกว่าที่คิด !

 

ผู้ชายเพิ่งหย่า ฟิตกว่าที่คิด !! รูปที่ 1


คุณอาจจะพอเดาตอนจบของงานวิจัยนี้ออก แต่ยังไงก็ตาม นี่เป็นหลักการยืนยันถึงกลไกของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่า ลึกๆ แล้ว คนเราไม่อยากอยู่คนเดียว

มันเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ทางวารสารออนไลน์ที่ชื่อ Pubmed.gov หลังตากที่พวกเขาทำงานวิจัยกันมาอย่างยาวนานกว่า 24 ปี ในการเก็บข้อมูล และอีก 3 ปีสำหรับการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 8,871 คน นักวิจัยแสนอึดเหล่านี้พบว่า สถานภาพของกาารแต่งงานมีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้คน

โดยการเก็บข้อมูลทำขึ้นระหว่างปี 1987-2005 และติดตามผลอีก 3 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับสถานภาพสมรส พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้หญิงโสดจะยังคงรักษาระดับของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำได้ดีกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว (ซึ่งเข้าใจได้ว่าพวกที่แต่งงานแล้วทีภาระต่างๆ มากขึ้น) ในขณะเดียวกันผู้ชายที่เคยหย่ามาแล้ว จะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากกว่าผู้ชายที่แต่งงานเป็นครั้งที่สอง มากกว่าผู้ชายโสดที่ยังไม่ผ่านการมีชีวิตคู่ และมากกว่าผู้ชายที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว

นักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองที่ออกมาเป็นเช่นนี้ มีหลายปัจจัยด้วยกัน  ทั้งการกลัวอยู่คนเดียว (ซึ่งทำให้ผู้ชายต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้น) กลัวการผิดหวังและเวลาที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นักวิจัยมองว่ายังไม่สามารถนความสัมพันธ์นี้ไปใช้ได้กับเพศหญิง (หมายถึงผู้หญิงที่ผ่านการหย่ามาแล้ว) เพราะพวกเขาพบว่าเงื่อนไขและความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงนั้นแตกต่างจากผู้ชาย

แต่สำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะกำลังมีความสัมพันธ์แบบไหน โสด แต่งงาน หย่า หรือว่า It’s complicated ขอแนะนำว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นจำเป็นบทความจาก GM Magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2011


ผู้ชายเพิ่งหย่า ฟิตกว่าที่คิด !! รูปที่ 2