ออกกำลังกายกี่วันที่ได้ผลดีที่สุด

Home / health&firm / ออกกำลังกายกี่วันที่ได้ผลดีที่สุด

 

 

ออกกำลังกายกี่วันที่ได้ผลดีที่สุด รูปที่ 1

 

5 วันต่อสัปดาห์เป็นการออกกำลังกายที่ได้ผล

          เรื่องนี้ยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งบอกไว้ว่าคนเราควรทำครั้งละ 30 นาที เป็นประจำ 5 วันต่อสัปดาห์ กิจกรรมต่างๆ ที่คนเราส่วนใหญ่มักจะนิยมก็ได้แก่ เต้นแอโรบิก 30 นาที พลังงานที่ใช้ 170 แคลอรี การเดินช้อปปิ้ง 30 นาที พลังงานที่ใช้ 100 แคลอรี การวิ่งเหยาะๆ 30 นาที พลังงานที่ใช้ 325 แคลอรี การทำความสะอาดบ้าน 30 นาที พลังงานที่ใช้ 135 แคลอรี และการทำสวน 30 นาที พลังงานที่ใช้จะเท่ากับ 160 แคลอรี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นออกแรงกับการทำกิจกรรมแต่ละอย่างมากน้อย แค่ไหนด้วย

 

ออกกำลังกายกี่วันที่ได้ผลดีที่สุด รูปที่ 2
 
 

 

ถ้าอยากมีสุขภาพดีให้จำไว้แบบง่ายๆ ว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้ว ดังนั้น อย่านั่งนิ่งๆ ลุกขึ้นมาขยับร่างกายบริหารตัวเองกันดีกว่านะจ๊ะ