ท่าบริหาร กล้ามเนื้อ ไทรเซบ หลังแขน

Home / health&firm / ท่าบริหาร กล้ามเนื้อ ไทรเซบ หลังแขน
REVERSE – GRIP PRESSDOWN
 
จังหวะที่ 1
 

จังหวะที่ 2
 
   เริ่มต้นด้วยการหาที่จับซึ่งจะเป็นแบบที่จับแบบบาร์โค้งหรือที่จับแบบบาร์สั้น หรือถ้าไม่มีจริงๆจะใช้บาร์ของเครื่องพูลดาวน์เลยก็ได้
 
   จังหวะที่ 1 หงายมือจับที่จับแล้วดึงลงมาโดยให้ต้นแขนแนบไว้กับลำตัวตลอดเวลา ส่วนข้อศอกนั้น ทำมุมประมาณ 45 องศาหรือน้อยกว่ากับแนวตั้งของลำตัวคุณ จัดท่าให้ได้ตามภาพในจังหวะที่ 1 แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ (ถ้าพูดว่ากลับมาที่จังหวะที่ 1 ก็หมายถึงให้มาอยู่ในท่านี้เลย ไม่ต้องปล่อยให้ที่จับ กลับขึ้นไปข้างบนอีก)
 
   จังหวะที่ 2 ทำให้ทั้งร่างกายเหมือนถูกล็อคอยู่กับที่ทั้งหมด จากนั้นให้ขยับได้แค่แขนท่อนปลาย โดยใช้มือดึงที่จับลงไปข้างล่างตรงๆพร้อมกับเริ่มหายใจออก เมื่อถึงจุดต่ำสุด (โดยที่ร่างกายส่วนอื่นไม่ขยับเลย) ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี ตามภาพในจังหวะที่ 2 แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ 2 วินาที
 
   ผ่อนที่จับกลับมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งมาอยู่ในท่าของจังหวะที่ 1 เรียบร้อยแล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า " 1 "
 
   บริหารซ้ำเช่นนี้อีก แล้วนับต่อไปเป็น " 2 " " 3 " ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 12 ครั้ง ก็ปล่อยที่จับออกจากมือแล้วถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป
 

 

หมายเหตุ 1.สำหรับท่านี้สามารถใช้บาร์ได้หลายรูปแบบ ดังเช่นการบริหารด้วยบาร์ตรงแบบสั้นดังภาพข้างล่างนี้
                  2.สำหรับท่านี้ในจังหวะที่ 2 นั้น ถ้าทำอย่างเข้มงวดแล้วจะต้องเหยียดแขนลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ
                    ได้ ตามภาพข้างล่างในจ้งหวะที่ 2
 
  จังหวะที่ 1
 
จังหวะที่ 2
 
 

ที่มา : http://www.tuvayanon.net/6rgp.htm