ท่าบริหาร กล้ามเนื้อ หน้าอก ส่วนนอก

Home / health&firm / ท่าบริหาร กล้ามเนื้อ หน้าอก ส่วนนอก
CABLE CROSS OVER
 
 
 ท่านี้เป็นการบริหารหน้าอกส่วนนอกให้เป็น"ทรง" ขึ้นมาครับ
 
จังหวะที่ 1
 
  จังหวะที่ 2
 
   จังหวะที่ 1 งอแขนและถือที่จับไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง โดยให้สายเคเบิลดึงแขนเราออกไปแต่ละข้างจนสุด เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกได้เหยียดออกสุด โค้งตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามภาพในจังหวะที่ 1

   จังหวะที่ 2 เริ่มดึงที่จับลงไปที่จุดต่ำสุดเท่าที่ทำได้โดยที่ร่างกายส่วนอื่นยังอยู่กับที่ พร้อมกับเริ่มหายใจออก โดยมื่อที่จับทั้งสองข้างถูกกดลงมาต่ำสุดจนชิดกันตามภาพในจังหวะที่ 2 แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วค้างไว้ที่จังหวะนี้ 2 วินาที

   ค่อยๆผ่อนที่จับกลับขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งกลับมาอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"

   บริหารซ้ำแล้วนับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่น ครบ 10 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่าเซท 1 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

 
   เทคนิค บางครั้งอาจเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการบริหารช้าๆ โดยแบ่งเป็น 3 จังหวะดังภาพข้างล่างนี้ก็ได้ครับ
 

 

 
 
ที่มา : http://www.tuvayanon.net/6cos.html