โรคนิ้วล็อก

Home / health&firm / โรคนิ้วล็อก

นิ้วล็อก เป็น ความผิดปกติของนิ้วมือที่ไม่สามารถงอเข้า เหยียดออกได้สะดวก หรือกำมือ-แบมือ ไม่ได้เต็มที่ มักมีอาการปวดร่วมด้วยเสมอ อาการ พบตั้งแต่เจ็บตึงฐานนิ้ว ฝืด สะดุด กระเด้ง ล็อก นิ้วเกยกัน บวม เป็นอุปสรรคในการใช้มือทำงาน หรือดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความลำบาก กำหยิบสิ่งออกไม่ได้

Pic_12785

คนไทยเป็นนิ้วล็อกเกือบทุกบ้าน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้มือที่รุนแรง ไม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง  ทำงานฝีมือ งานช่าง ด้วยมือเปล่า ไม่ใส่ถุงมือ การดำเนินชีวิตแบบไทยๆ หิ้วจ่ายตลาดด้วยถุงพลาสติก ใช้นิ้วมือเกี่ยวถุงหิ้วเดินเป็นระยะทางไกลๆ นานๆ ทำให้ เข็มขัดรัดเส้นเอ็น ถูกยีด บดขยี้ จนเสียความยืดหยุ่น เกิดเป็นพังผืด หดรั้งและขวางการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็น และเกิดอาการนิ้วล็อกในที่สุด

นิ้วล็อกเป็นภัยเงียบ มีสาเหตุชัดเจน ป้องกันได้ อาชีพ และกิจกรรมของมือในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการเกิดนิ้วล็อกในแต่ละนิ้ว เช่น ครูบาอาจารย์ นักบัญชี มักเป็นนิ้วโป้งขวา นักกอล์ฟ มากเป็นนิ้วกลางนางมือซ้าย ช่างไม้ มักเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลางมือขวาเป็นต้น

แนวทางการป้องกันโรคนิ้วล็อก ต้องคิดถึง และใช้มืออย่างมีสติ ไม่หิ้วหนัก หิ้วนาน หิ้วให้อยู่ในฝ่ามือ ไม่เกี่ยวด้วยนิ้วมือในการยกของใดๆ ใช้รถลากรถเข็น ไม่ฝืนหิ้วจนมือเขียวหรือล้า และเกิดอาการนิ้วล็อกในที่สุด  ใคร อาชีพใด มีความเสี่ยง การป้องกัน
การรักษาในระยะต่างๆเป็นอย่างไร ศึกษาได้ใน
www.trigger-finger.net
www.lockfinger.com

อย่าง ไรก็ตามโรคนิ้วล็อกเป็นโรคี่สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการป้องกันไว้ก่อน แต่ในกรณีผู้ป่วยบางรายที่เป็นแล้วอาจต้องใช้การรักษาจากแพทย์ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล ได้ประยุกต์คิดค้นและพัฒนาวิธีการรักษานิ้วล็อกด้วยการเจาะผ่านผิวหนังด้วย เครื่อมือทันตกรรม(caver) และให้การรักษานิ้วล็อกด้วยการเจาะผ่านผิวหนังแล้วกว่า 12,800 ราย

โรคนิ้วล็อก รูปที่ 2
นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โรคนิ้วล็อก รูปที่ 3