ปีที่แล้วมีคนไทยอยากตายกี่คน

Home / health&firm / ปีที่แล้วมีคนไทยอยากตายกี่คน

ดูเป็นคำถามที่ไม่เป็นมงคลนัก แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราน่าจะรู้ไว้

จากการรวบรวมข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่า ในปีที่แล้ว มีคนไทยเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่าตัวตายจำนวน 3,458 คน เป็นผู้ชาย 2,703 คน ผู้หญิง 755 คน จากจำนวนประชากรเกือบ 63 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2549 นั้นพบว่ามีจำนวนลดลงอยู่นิดหน่อย

ปีที่แล้วมีคนไทยอยากตายกี่คน รูปที่ 1

กราฟแสดง 10 จังหวัดแรกที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนคน) สูงที่สุดในปี 2550 
ที่มา : โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

น่าแปลกว่าในการสำรวจของกรมสุขภาพจิตพบว่าจังหวัดที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จมากที่สุดคือจังหวัดลำพูน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากรแสนคนนั้นสูงถึง 16.26 (ดูกราฟ) ซึ่งเมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ มีอัตราส่วนเพียง 2.14 เท่านั้น
 
โดย 10 อันดับแรกของการฆ่าตัวตาย เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือมากถึง 7 จังหวัด โดยจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ติดอันดับจังหวัดที่มีประชากรฆ่าตัวตาย 2 อันดับแรกของประเทศไทยมาเกือบ 10 ปี สาเหตุการฆ่าตัวตายของคนไทยส่วนมากมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยกลุ่มอายุที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดอยู่ในช่วง 30-39 ปี

อย่างที่เรารู้ๆ ว่า ประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกคือ ญี่ปุ่น แต่มีรายงานพบว่าทางตอนใต้ของประเทศอินเดียมีอัตราส่วนการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นมากเพิ่มมากขึ้นที่สุดในโลกและพบว่าเป็นประชากรหญิงมากกว่าชายซึ่งไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก คือพบว่าอัตราส่วนต่อประชากร 100,000 คนมีวัยรุ่นหญิงเสียชีวิต 148 คน ในขณะที่วัยรุ่นชายนั้นมี 58 คน โดยนักวิจัยพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพบีบคั้นทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องศาสนาที่ให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าหญิง 

หากใครกำลังมีปัญหา ไม่มีทางออก โทรฯไปปรึกษากับสายด่วน สุขภาพจิต 1667 หรือเข้าไปดูงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.suicidethai.com